• 1 van 3
  • 2 van 3
  • 3 van 3

Keizerpoort.

De naam van het project, gelegen op een voormalig industriële site, verwijst naar de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern van Gent vormde. 

awg architecten geeft deze plek nieuwe allure met een mix aan woningen, kantoren en winkels. Nieuwe groene doorsteken voor fietsers en voetgangers, langs de oude Scheldearm, versterken de verbindende rol tussen het centrum van Gent en Ledeberg. In begin september 2020 wordt gestart met de werken om tegen einde 2022 de eerste fase van het project op te kunnen opleveren.