• 1 van 6
  • 2 van 6
  • 3 van 6
  • 4 van 6
  • 5 van 6
  • 6 van 6

Laureaat Cadix B6.

Volgens de jury: “…geeft het voorgestelde volume een helder antwoord op de context door een gebouw dat zich voldoende inschrijft in de omgeving. De geometrie vormt de aanleiding tot de organisatie van het plan volgens twee vaste L-vormige kernen rond een centrale ontmoetingshal. De L-vorm opent naar de omgeving met aandacht voor de positie van de toegang en het perspectief doorheen het gebouw. Maar meer nog dan deze doorsteek toont de architecturale positie en volumetrische geste dat de ontwerpers de gevoelige relatie die het gebouw aanneemt in deze nieuwe context aanvoelen...”