• 1 van 3
  • 2 van 3
  • 3 van 3

Laureaat Tour&Taxis Brussel

awg, SBa en noA krijgen de kans om mee te werken aan de herbestemming van de voormalig industriële site Tour&Taxis te Brussel. Het team werd gekozen voor de ontwikkeling van de residentiële zone C, grenzend aan de Gare Maritime en het nieuwe park. Gedifferentieerde open ruimten vormen het uitgangspunt voor de bebouwing. Enerzijds staat een reeks eigenzinnige solitairen middenin een groene dreef langsheen de Gare Maritime, anderzijds vormt lagere, densere bebouwing een configuratie rondom formele entreepleinen en collectieve tuinen.