• 1 van 3
  • 2 van 3
  • 3 van 3

Zevenhuizen.Lint.

De opdracht omvat het ontwerp en de realisatie van 30 grondgebonden woningen en 3 meergezinswoningen (met een totaal van 40 wooneenheden) in de gemeente Lint. Het project is een onderdeel van het RUP ‘zevenhuizenstraat’ en gelegen in het woonuitbreidingsgebied tussen de Zevenhuizenstraat, de Liersesteenweg en de Falconlaan.

Door het eenvoudig schakelen en spiegelen van verschillende woningtypes met schuine dakvlakken, wordt aansluiting gevonden bij de schaal, de percellering en de geleding van de aangrenzende dorpsarchitectuur.