artikel in De Standaard
genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2018 en gepubliceerd in het Jaarboek architectuur Nederland 2017/2018.
De stadsbouwmeester publiceerde een artikel over project Neerland.
© VAi
De Zilverberk krijgt een theoretische beschouwing in artikel over scholen.
Het team awg architecten, noA en Sergison Bates architects winnen de wedstrijd voor Tour&Taxis.
De herbestemming van een havenloods in Apeldoorn is opgenomen in het Jaarboek.
Architectuurboek Vlaanderen nr 11© VAi
Zowel de Kazerne Dossin als de Sint-Sixtus abdij zijn terug te vinden in het jaarboek.
Jaarboek architectuur NL 2014© nai010
In deze editie prijken er projecten in twee categorieën.
Kazerne Dossin© Stijn Bollaert
Een essay over hoe het museum gestalte geeft aan zijn functie.