657

Antwerpsesteenweg

Hoboken
Opdrachtgever: 
Woonhaven Antwerpen
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter, Maarten Verdonschot, Stef Verhees
Periode: 
2016-2020
Functies: 
wonen
Programma: 
21 appartementen, 4 grondgebonden woningen, parkeergarage, fietsenstalling en de aanleg van het binnengebied

De Antwerpsesteenweg te Hoboken is een nieuwbouwproject voor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven te Antwerpen. Het omvat de afbraak van een oud winkelpand en de realisatie van 25 sociale woonheden rondom een gemeen-schappelijk binnengebied.

 

Stedenbouwkundige opzet:

Het ontwerp bouwt verder op de projectdefinitie van Woonhaven, de randvoor-waarden van vergunningen en de ambities van awg architecten: sociale cohesie, dierbaarheid en betaalbaarheid. De stedenbouwkundige inplanting vertrekt vanuit drie basis volumes. Waarbij het zich enerzijds baseert op het duidelijk begrenzen van de stedelijke schil aan de steenweg en anderzijds op het toepassen van een schaal-verkleining op het binnengebied, refererend aan de omliggende tuinwijken. Hierbij ontstaat een binnengebied dat het project op allerlei manieren verweeft: als centrale circulatie voor alle woonheden, als connectie met de omliggende collectieve ruimtes en als overgang tussen verschillende schalen in het bouwblok.

 

Architecturale opzet:

De drie verschillende volumes die op het terrein gepositioneerd worden, spelen elk een eigen rol in de stedelijke context. Het centrale volume is gelegen aan de Antwerpsesteenweg en grenst aan een servitudeweg. Het herbergt de belangrijkste functies zoals parkeren, entreezones, gemeenschappelijke installaties en wonen (15 wooneenheden: type 3slpk./4pers.). Volume is het hoekgebouw aan de Dillestraat (6 wooneenheden: type 2slpk./3pers. en 3slpk./4pers.). Door dit gebouw los te maken van gebouw krijgt het een eigen karakter en wordt het lint van gebouwen aan de Antwerpsesteenweg verzacht. Er ontstaat een publieke inkomzone die van op de steenweg toegang geeft tot het binnengebied en waarrond de collectieve functies gebundeld worden. Hiermee wordt één duidelijk adres voor het binnengebied aangegeven. Het derde volume bevindt zich achteraan het perceel en groepeert 4 grondgebonden woningen voor grotere gezinnen (4 wooneenheden type 4slpk./6pers.). De woningen hebben een zuidelijk georiënteerde voortuin grenzend aan de gemeenschappelijke binnentuin. Bij alle wooneenheden is de noord-zuid oriëntatie van de site een aanleiding om de leefruimtes op te bouwen rond een ruime, inpandige buitenruimte om het lichtcomfort te optimaliseren. Zo ontstaat er een doorzontype met uitgestrekte leefruimtes in zowel de appartementen als de woningen. De volumetrie, routing en verdeling van de verschillende woningtypes onderling zorgt enerzijds voor de samenhang en anderzijds voor de eigenheid van de verschillende delen.

 

Materiële opzet:

De vraag van de opdrachtgever is om een duurzaam, betaalbaar en onderhouds-vriendelijk ontwerp te maken. Naast eenvoud in de ontsluiting en het belang van uitzicht, bezonning en een goede buitenruimte voor elke woning, is het eveneens zaak dat er voldoende zorg is voor de herkenbaarheid en de identiteit van de verschillende onderdelen. In functie van de stedenbouwkundige context en de solide volumetrie is een genuanceerde rood-oranje gevelsteen toegepast met een eenvoudige, robuuste en toch verfijnde detaillering. Kleine verschillen in (metselwerk)detail ondersteunen het unieke karakter van elk bouwdeel binnen het geheel, waardoor het rationele ontwerp optimaal tot zijn recht komt.