571

Belgacomsite

Kortrijk
Opdrachtgever: 
SOK (masterplan) & Project2 (architectuur)
Projectarchitect: 
Filip Delanghe, Jan Verrelst
i.s.m: 
Grontmij
Periode: 
2011-2015 (masterplan), 2015-heden (architectuur)
Functies: 
wonen, werken, commercieel, reconversie
Programma: 
Reconversie van voormalig Belgacom terrein.

De Belgacomsite is gelegen aan een aantal belangrijke stedelijke structuren in Kortrijk. Het bouwblok heeft de intrinsieke waarde een belangrijke positie in te nemen in dit stedelijk weefsel. Het bouwblok is stevig ingebed in de stedelijke structuren van Kortrijk.
De Belgacomsite kan getypeerd wordt als een heterogeen samengesteld bouwblok dat door zijn enigszins ongestructureerde randen een aantal opportuniteiten met zich meebrengt die de stedelijke kwaliteit van het bouwblok kunnen vergroten. Uiteraard zijn er ook elementen, in het bouwblok zelf maar ook op hogere schaal, die de huidige ontwikkeling belemmeren en die dientengevolge een oplossing behoeven, zoals de verbinding van het blok met de stationsomgeving en gebrek aan groen in de gehele omgeving. Maar het inherente regenererend vermogen van het bouwblok maakt het blok weerbaar voor tijdelijk verval en open voor herstel.