© Niels Donckers
331

Bijdorp

Zoetermeer
Opdrachtgever: 
Vidomes Delft
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
2001-2004 (ontwerp), 2005-2007 (uitvoering)
Functies: 
wonen, zorg
Programma: 
153 levensloop bestendige woningen, 31 wooneenheden voor psychische geriatrie, 2.300 m² (zorggerelateerde) voorzieningen, 115 ondergrondse parkeerplaatsen en 1.200 m² verblijfsgebied buiten.

Het ontwerp voor dit woonzorgcomplex tracht een antwoord te bieden op de complexe stedenbouwkundige situatie van de bouwlocatie, gelegen tussen de Van Leeuwenhoeklaan, de Bijdorplaan en de Vlamingstraat te Zoetermeer. Tegenover de ‘grootschaligheid’ van een zorginstelling wordt de kleinschaligheid van een dorp geplaatst, dat het groene karakter van de omgeving, de open verkavelingstructuur, doorzichten en perspectieven in zich op kan nemen.

Alle bouwdelen hebben maat volgens een structuur-raster met een stramienmaat van 7,5 meter. Binnen deze maat is het mogelijk een flexibel plan op te zetten waarin meerdere bestemmingen toegankelijk zijn en in de tijd aanpasbaar kunnen ondergebracht worden; in dit geval ondergronds het gebouwde parkeren, op maaiveld de gemeenschappelijke voorzieningen en woningen op de verdiepingen.  

Rondom het semiopenbare plein zijn, komende vanaf de Bijdorplaan, alle gemeenschappelijke ruimten en de woonvolumes ontsloten. De toegangen van de gemeenschappelijke ruimten zijn zichtbaar in het vlak van de gevels, de toegangen van de woningen geaccentueerd door fors uitgewerkte portalen. De parkeergarage is voor auto’s ontsloten aan de buitenzijde (Bijdorplaan) zodat het binnengebied volledig autovrij blijft. Vanuit de parkeergarage zijn meerdere opgangen naar de bovengrondse gebouwen voorzien.

De ontsluitingen (trappen en liften) zijn per bouwblok georganiseerd zodat elk autonoom kan functioneren. Met betrekking tot de zorgverstrekking zijn de gebouwen rondom het semiopenbaar plein met een doorgaande horizontale galerijontsluiting aan elkaar geschakeld. In de gebouwen aan de Van Leeuwenhoeklaan is zelfstandiger wonen voorzien. In het gebouw aan de binnengrens van het terrein is de mogelijkheid voorzien om PG-units (groepswoningen) te realiseren.