605

Café Capital

Antwerpen
Opdrachtgever: 
AG Vespa
Projectarchitect: 
Geert Driesen
Periode: 
2012 (ontwerp)
Functies: 
werken, commercieel
Programma: 
Ontwerp voor een paviljoen voor Café Capital en de groendienst van Antwerpen.

Op de locatie van het voormalige Café Capital in het Stadspark in Antwerpen zal een nieuw paviljoen gebouwd worden met een dubbele functie: enerzijds een café/restaurant/club met een dag- en avondfunctie, anderzijds een nieuwe stelplaats voor de stedelijke dienst Stads- en Buurtonderhoud. 
Het aangewezen perceel ligt binnen het stadspark - een ontwerp van Friedrich Eduard Keilig - in de bufferzone richting de stad en wordt gekenmerkt door o.a. waardevolle bomen en dichte begroeiing van struiken. Aan de noordzijde grenst het perceel aan een open ruimte met de speelplaats en achterliggende vijver. Het perceel heeft in de loop der tijd haar oorspronkelijke landschappelijke contour verloren door de diverse bebouwingen, die eigenzinnig, wars van enige contextuele gevoeligheid, de randen van het bebost volume doorbreken. De opgave biedt de mogelijkheid om de landschappelijke randen van het perceel te herdefiniëren in de geest van het oorspronkelijke plan van Keilig. Het succes van het voormalige Café Capital wordt mede toeschreven aan de unieke ‘verborgen‘ locatie in het hart van het perceel. Het herstellen van de landschappelijke contour biedt de mogelijkheid om het karakter van ‘de verborgen plek’ kracht bij te zetten. Conform de intenties van Keilig wordt door het ontwerpteam op deze locatie een gebouw als een landschappelijke inpassing voorgesteld, ingetogen, en recht doend aan de plek. 

Om, zowel Café Capital als de Groendienst, een verharde entree te geven wordt één insnijding in de begroeiing voorzien. Deze entreezone is niet alleen zichtbaar vanuit de Rubenslei, maar is tevens een logische voortzetting van bestaande parkroutes is. Aan de oostzijde wordt ook een insnijding gemaakt ten behoeve van het terras en toegang naar Café Capital. De positie van het terras is afgewogen naar de bezonning, herkenbaarheid vanuit het park en de relatie tussen de speeltuin en het terras. Vanwege de specifieke kenmerken van ‘de verborgen plek’ wordt Café Capital in het hart van het perceel gepositioneerd. Het nachtprogramma wordt op een intieme plek onder bomen gerealiseerd, terwijl het dagprogramma zich op de grens van de openheid van de speeltuin en de geslotenheid van de bestaande begroeiing bevindt.

Basis voor de gekozen geometrie vormt het stadspark, dat zijn oorspronkelijke driehoekige vorm heeft ontleent aan het lunet Herenthals. De 3 richtingen, evenwijdig met Rubenslei, Quinten-Matsijslei en Van Eycklei, worden opgenomen in het ontwerpraster. Café Capital plooit zich enerzijds terug in de intimiteit van het bos (nachtfunctie) en opent zich anderzijds met een genereus gebaar naar de speeltuin (dagfunctie). De Groendienst is georganiseerd rond een werk-erf en gesitueerd aan de noordzijde.
Zowel landschappelijk als architecturaal is dit een ingetogen project, ten dienste van het oorspronkelijke concept van het Stadspark, de insteek. De keuze voor de inpassing, eerder dan voor het object. Door de toepassing van een reflecterend materiaal wordt de natuur als het ware verdubbeld, of anders gezegd, het gebouw opgenomen in de natuur. 
De gevels aan de randen en in het plantsoen zijn voorzien van RVS beplating met een spiegelend effect en verborgen bevestiging. De inkom en de interieurwanden zijn in contrast helder aangegeven door middel van een houten beplanking en/of beton.