© Niels Donckers
227

Catteau Aurore

Brussel
Opdrachtgever: 
Stad Brussel
Projectarchitect: 
bOb Van Reeth
i.s.m: 
Bureau Rimanque
Periode: 
1995 (ontwerp), 1999-2000 (uitvoering)
Functies: 
onderwijs
Programma: 
Gevelontwerp voor de kleuter- en lagere school Catteau Aurore te Brussel.

Conceptie van de gevels voor de kleuter- en lagere school Catteau Aurore. Het project beoogt een straatgevel te creëren die in goede relatie staat met de typologische elementen van de bestaande (aansluitende) bebouwing; een straat te maken die, ondanks deze karakteristieken, de bestemming 'school' niet versluiert; en een achtergevel te maken passend bij de nieuwe voorgevel.

Het type betreft die vorm die het dichtst de essentie van het gebouwde benadert. Dit is voor deze omgeving het rijhuis. Het rijhuis is de typologische bouwsteen van de straat. Gelet op het feit dat de bestaande plattegrond moest behouden blijven, was het zaak een maatvoering te vinden die het mogelijk maakte plan en gevel zinvol te verenigen. De structuur voor de school maakte het mogelijk de gevel in vijf delen te schikken. Deze onderdelen verder op te bouwen op een raster dat ook open en gesloten delen typologisch kan relateren tot de muren en vensters, zoals in de aansluitende omgeving. Drie van de vijf grote gevelonderdelen zijn gevels van verblijfsruimten, klassen. De twee andere delen staan voor dienende ruimten: de verticale circulatie.

In de uitwerking van de gevels van de verblijfsruimten werden loggia’s toegevoegd. Formeel maken zij hun functie 'verblijven' duidelijk. In gebruik zijn het serres die het klimaat regelen in de tussenseizoenen en energiebesparend werken. Traditioneel gebouwd zal de school een eigentijds karakter uitstralen, vooral door de vandaagse uitwerking van de glaspartijen van deze serres die er, samen met de eenheid van materiaal (baksteen voor de totale gevelwand, de identieke maatvoering van alle raamopeningen en dezelfde materialen voor alle schrijnwerk) voor zorgen dat de onderdelen van de gevel als één bestemming, namelijk functie 'school', ervaren worden. Zonder in anekdotiek en historicisme te vervallen is het mogelijk gebleken de straatgevel tot de bestaande bebouwing te relateren, zonder de grotere bestemming van het programma, school zijn, te versluieren.