© Niels Donckers
335

Centrumgebied

Leidschenveen
Opdrachtgever: 
BAM Vastgoed
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
BAM engineering, Bunnik
Periode: 
2001-2004 (ontwerp), 2005-2009 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
190 appartementen en woningen, commerciële ruimtes, parkeervoorzieningen.

Gebouwen, structuren kunnen niet opgetrokken worden als versteende programma’s van eisen. Het is dus zaak bouwsels te concipiëren waarin de tijd, net zoals vorm en materiaal, zit ingebouwd. Architectuur is het maken van intelligente ruïnes.

Bouwen is vestigend en in duurzame materialen. Gebruiken veranderen voortdurend. Bouwen is ruimte geschikt maken voor (veelsoortige) gebruiken, architectuur is niet het gebruik zelf.

De architectonische uitwerking vertaalt zich in een mentaliteit, een houding t.o.v. bouwen, bouwmaterialen, vormgeving en decoratie. Wat wij hebben willen bereiken is dat door de studie van hedendaagse middelen met intelligentie, een gebouwencomplex ontstaat van een wat onzekere tijdsoorsprong, hedendaags en tijdloos.

Vandaag bouwen is verder bouwen op de verworvenheden van vroeger.

Materiaalkeuzes worden gemaakt op basis van de tactiele kwaliteit, eerlijk en direct, vanuit de inherente eigenschappen van de hedendaagse grondstoffen, constructie en bouwmethodes.

De eenvoud, repetitie van zowel materialen, detaillering van en de elementen zelf zijn erop gericht stille, sterke vormen te realiseren. (Tessenow: “Quiet forms always have something urban and communal.”)

“Bouwen is een culturele daad.”

'Structurele decoratie' maakte voorheen deel uit van het ambacht en de arbeidsvreugde, van het vakmanschap. Vandaag moet 'decoratie' gezocht worden in de vernieuwende technieken van de industriële productiemethoden en de nieuwe maatschappelijke aspiraties zoals duurzaamheid, duurzaam bouwen, duurzame architectuur.

Het onderzoek naar 'decoratie' binnen de industriële productie is wat hoorde bij, superflu maar waardevol, het is het zoeken naar een architectuur om van te houden, het is zoeken naar emotionele duurzaamheid, naar gebouwen om zich aan te hechten. Gebouwen die daardoor betekenis geven aan de publieke ruimte die ze vormen.

Stegen, straten en pleinen bepalen straks het centrumgebied van Leidschenveen. Volumes, verschillend in vorm, afmeting en hoogte, bepalen de identiteit van het centrum. Differentiatie in de publieke ruimte en de gevels leidt tot levendigheid en maakt van het geheel een stedelijke plek. De allure van het gebouwde, de inrichting van de publieke ruimte, het kwalitatieve afwerkingsniveau, de materiaalkeuze en de detaillering vertellen over de in te zetten toon en verwijzen naar wat er nooit heeft bestaan.