© Luuk Kramer
330

Centrumplan

Dronten
Opdrachtgever: 
Foruminvest bv, Naarden
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
i.s.m: 
RPHS architecten, Voorburg
Periode: 
2001-2004 (ontwerp), 2004-2006 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
15.000 m² commerciële ruimte, winkels, horeca en 127 woningen.

De plannen voor de gemeente Dronten werden vanaf het begin van de jaren 50 gemaakt. De bouw van Dronten startte in 1960. In eerste instantie werd uitgegaan van maximaal 15.000 inwoners, latere plannen voorzagen een groei tot 30.000 inwoners. Sinds 2012 heeft de gemeente Dronten meer dan 40.000 inwoners.

In 2002 werd awg gevraagd mee te denken over een uitbreiding van het toenmalige winkelcentrum. Het aantal inwoners was in de voorbije decennia gegroeid, het daarbij horende voorzieningenniveau was dat niet. Het ambitieniveau voor het nieuwe centrum is, naast het uitbreiden van het winkelaanbod en -oppervlak, zorgen voor een gevarieerd centrum met een stedelijk allure. Niet alleen het gebouwde maar meer nog de door die bebouwing gevormde openbare ruimte draagt bij aan de algehele beleving van het centrum. Het geheel is een netwerk van straten, pleinen en passages geworden. Het gewenste winkelprogramma is uitgebreid met woningen zodat een levendig centrum gegarandeerd blijft, ook buiten de openingstijden.

Parallel met de uitbreiding van het kenwinkelgebied is in 2005 'de Meerpaal' van architect Van Klingeren gerenoveerd tot een multifunctioneel gebouw met theater, bibliotheek, bioscoop en gerelateerde functies. Het stadhuis, de Meerpaal en de nieuwe wand met horeca en woningen aan het Redeplein vormen het gezicht van het centrum van Dronten.