De Hutten
235

De Hutten

Mol
Opdrachtgever: 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Jongerenwelzijn
Projectarchitect: 
Ilse Van Berendoncks, Filip Delanghe
Periode: 
1996-2013 (ontwerp), 1998-heden (uitvoering)
Functies: 
zorg
Programma: 
Masterplan voor nieuw- of verbouw van een gesloten instelling voor jongeren.

Masterplan

Voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg ‘De Kempen’ te Mol werd er in 1996 door awg architecten een studie aangevat over het nieuw– of verbouwen van de gesloten instelling voor jongeren in ‘de Hutten’ te Mol.

Het opmaken van een masterplan voor deze site drong zich op omdat het oude gebouwencomplex aan de Molderdijk uit de jaren 1900 als gesloten voorziening niet meer voldeed aan de vereiste veiligheidsvoorschriften van vandaag.

De instelling is een groot, ommuurd, symmetrisch opgesteld gebouwencomplex in U-vorm dat als een oud hospitaal of klooster een gezicht heeft aan de straat en rondom omringd wordt door een omheinde groene zone van grasland en bos.

De inkom ligt centraal en bevat in de hoofdvleugel alle administratie, logistiek, vergader en- bezoekzalen en een turnzaal in de vroegere kapel. In L- vorm schakelen zich links en rechts van dit logistieke centrale gebouw telkens vier leefgroepen van +/- 11 jongeren rond een centrale binnenkoer.

Achteraan wordt het complex naar de binnenkoer afgesloten aan weerszijden met twee toegangspoorten en tussenin atelierruimten.

Na grondige voorstudie verkiest de bouwheer het plan met de ‘verbouwing’ van de bestaande infrastructuur met uitbreiding door nieuwbouw boven het plan met de volledige afbraak en totale nieuwbouw.

Het gegeven van de plek - een ommuurd, aaneengeregen complex van strak geordende gebouwen met buiten de muren een streng beveiligde, omheinde groene speel– en ontspanningszone - blijft bewaard. De robuuste structuren van beton en baksteen krijgen een nieuw jasje, duurzaam, klaar voor opnieuw 100 jaar.

 

4 vernieuwde leefgroepen

De twee leefvleugels  met 4 leefgroepen gelegen aan de binnenkoer, met op gelijkvloers leef- en lesruimten en op de verdieping slaapkamers worden in functie van brandveiligheid en verouderde leefomstandigheden omgebouwd tot gelijkvloerse leefgroepen met een nieuwbouw uitbreiding waarin zich slaapkamers, sanitair en bewakingsruimte bevinden.

Elke leefgroep geniet, naast de gemeenschappelijke binnenkoer met aangelegde sportvelden, van een eigen beveiligde buitenpatio.

De bestaande grote trappartijen naar de vroegere slaapverdieping ontsluiten nu via een toegevoegde galerij aan de gevel langs de binnenkoer de nieuwe les– en therapielokalen.

De bestaande gebouwen bleven qua volume behouden, maar kregen qua programma een grondige interne aanpak. Het bestaande gangensysteem met naastliggende lokalen werd opengewerkt ter plaatse van de leefruimten. Buiten de muren van het bestaande volume, in het grasland, was er ruimte om in U-vorm rond een beveiligde patio de slaapkamers (2 x 11) met sanitair en bewakingszone aan de opengewerkte leefzone en keuken aan te bouwen.

Zowel verbouwing als nieuwbouw kregen een architecturaal duurzaam casco met een vernieuwde flexibele structuur gebaseerd op de heldere maatvoering van het bestaande gebouw.

Het geheel toont in haar structuur eenvoudig en in haar vorm monoliet.

Het doel is een homogene gebouwencomplex te verkrijgen, waar de nieuwbouw geen afbreuk doet aan de bestaande bebouwing maar eenheid verzekert. Door het gebruik van een basisraster van 1.20 m en een gelijkwaardige materialisatie uit oranjerode baksteen, daken in zink en een eenduidige verhouding in gevelopeningen, vormen oud– en nieuwbouw, ingevuld met verschillende functies, toch een eenheid.