369a.EGHBO.InkomzoneWest
369a

E(G)HBO Inkomzone West

Leuven
Opdrachtgever: 
UZ Leuven
Projectarchitect: 
Ilse Van Berendoncks
i.s.m: 
BAS, STABO
Periode: 
2014-2017 (ontwerp), 2017-heden (uitvoering)
Functies: 
zorg
Programma: 
Centraal ontsluitingspunt met luifel dat de ondergrondse en bovengrondse lagen verbindt. Drie ondergrondse parkeerlagen met 952 plaatsen voor bezoekers, spoedparking met 67 plaatsen, kiss & ride zone, spoedplein en een ambulancehal.

Het nieuwe parkeergebouw OPG3 en het Centrale Ontsluitingspunt kaderen in het masterplan dat is opgemaakt door awg architecten voor de site van de Gasthuisberg in opdracht van KU Leuven en UZ Leuven. De opgave wordt gekenmerkt door haar centrale ligging en de daaruit volgende grote verscheidenheid aan complexe aansluitingen met zowel de bestaande als de toekomstige bebouwing. Zo bouwt de opgave voort op de reeds gerealiseerde ondergrondse parkings OPG1 en -2 en het centrale inrittencomplex van waaruit alle ondergrondse parkings hun toegang zullen vinden. Ook de afdelingen Vrouw-en-Kind en Spoed met daarin een ambulancehal en vestiaires sluiten direct aan op deze opgave. Tot de toekomstige bebouwing bovenop de parking behoort een busplein met luifel, een kantoortoren, twee landschapspleinen naar ontwerp van Erik Dhont, meerdere onderzoeksfuncties van de KU Leuven en een Gasthuis met onder andere een zorghotel, kantoren, commerciële functies en een restaurant.

Het centraal ontsluitingspunt vormt het circulatieknooppunt tussen de verschillende ondergrondse parkings, vestiaires en het inrittencomplex en brengt de bezoeker op eenduidige wijze naar het landschapsplein op niveau +01 of naar het busplein op niveau +02. Het centrale ontsluitingspunt is open, zonder deuren en brengt licht tot in de ondergrondse lagen. De luifel die de grote circulatievide overdekt, vormt een belangrijk herkenningspunt in de Inkomzone West.  De luifel heeft een brons-goud kleurige transparante stalen structuur en is volledig beglaasd. De lange kolommen grijpen tot op de onderste lagen en vormen zo een visueel verbindend element tussen de verschillende niveaus.

Ook de overbruggende elementen zoals trappen en bruggen worden in staal uitgevoerd. De slanke vorm en geschrankte oriëntatie zorgen voor een zo open mogelijke verbinding naar de ondergrondse niveaus, zonder hierbij de verbindende rol tussen de bovengrondse niveaus te verliezen. Alle borstweringen langs de vides, trappen en bruggen krijgen eenzelfde afwerking en worden in een doorlopende beweging doorgetrokken in het landschap van pleinen, straten en trappartijen. Centraal in de circulatievide bevinden zich drie glazen liften die de vijf niveaus met elkaar verbinden.

Het centrale ontsluitingspunt wordt omsloten door vier gevels waarvan de twee lange gevels een materialisatie krijgen in natuursteen gelijk aan de vloeren, trappartijen en bruggen. Het is de bedoeling deze materialisatie ook op te nemen en voort te zetten in het landschapsontwerp. Om de herkenbaarheid voor de bezoeker te bevorderen worden de korte gevels van de naastgelegen gebouwen, zijnde het toekomstige Gasthuis en Vrouw-en-Kindziekenhuis, doorgetrokken tot op de onderste niveaus 91P en -92p in de eigen baksteen.

Het plan van het parkeergebouw OPG3 is rationeel opgebouwd met kolommen op een rasterstructuur van 7.8 x 7.8m, overeenstemmend met de andere bebouwing binnen het masterplan. Interne hellingbanen verbinden de verschillende parkeerlagen. De vluchttrappenhuizen worden op strategische plaatsen voorzien en lopen door in de latere bebouwing boven het parkeerdek. Op niveau +01 bevindt zich een kiss & ride-zone die direct aansluit op het centraal ontsluitingspunt en het toekomstige Gasthuis. Door een verlaagd plafond en aanvullende kleuren en belettering onderscheidt de kiss & ride zich van de rest van de bezoekersparking. Via een nieuw aan te leggen tunnel wordt de verbinding gemaakt met O&N4 en het toekomstige onderzoekskwartier van de KU Leuven in de noordelijke helft van het masterplan. Ook deze functies komen toe via het centrale inrittencomplex en de nieuwe bezoekersparking OPG3.

Op niveau 00 onder het landschapsplein bevindt zich de bestaande ambulancehal van UZ Leuven. Deze wordt omgebouwd tot een open spoedplein van waaruit men direct toegang heeft tot de bestaande afdeling spoed en de daarbij horende nieuwe spoedparking in OPG3. Dit ondergrondse plein wordt van daglicht voorzien via grote gevelopeningen naar het centrale ontsluitingspunt en een twaalftal daklichten naar het bovenplein. De nieuwe ambulancehal in OPG3 sluit direct aan bij de spoeddienst en krijgt een separate uitrijhelling.