Eric Sasse.Antwerpen
640

Eric Sasse

Antwerpen
Opdrachtgever: 
Woonhaven Antwerpen cvba
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
Periode: 
2014 (ontwerp)
Functies: 
wonen
Programma: 
Gemengd woonprogramma van in totaal 130 woningen, met parkeergelegenheid voor 72 auto's en 504 fietsen.

Het volume mag gemiddeld 5 lagen hoog zijn. Richting het Alfons De Cockplein wordt ervoor gekozen de bebouwing 6 lagen hoog te maken: het plein wordt zo omringd door gebouwen van éénzelfde hoogte. Aan de Maurits Sabbelaan brengen we de bouwhoogte terug tot 4 lagen zodat een betere overgang gemaakt wordt met de woningen aan de overzijde van de straat. De twee korte zijden van het volume blijven 5 lagen hoog. Voor de beleving en de bezonning van de binnenhof is het aantrekkelijk dat de omranding varieert in hoogte.

De footprint van het gebouw is ruim 100 bij 55 meter. Door de gevel te geleden middels geprononceerde hoeken en een ritme van erkers wordt de lengtemaat leesbaar. Entrees krijgen een duidelijke plek. Plint, lijf en bekroning zorgen voor aangename proporties in verticale zin. Deze strategie verhoogt de herkenbaarheid en de samenhang met de omringende bouwblokken van het interbellum.

Het bouwblok bestaat uit een stapeling van grondgebonden woningen met tuin en erboven gelegen appartementen. Daar de hoeken geen mogelijkheid hebben voor een woning met tuin zijn de toegangen tot auto- en fietsstalling daar voorzien, gecombineerd met appartementen. De onderste twee lagen zijn duplexappartementen met een eigen voordeur en een ruime loggia op de verdieping. De plint biedt zo altijd ruimte voor de grotere gezinnen. De hierboven gelegen appartementen zijn altijd per type gegroepeerd. Via een portiekontsluiting of een korte galerij worden zo maximaal 15 woningen per lift ontsloten.

Het merendeel van de woningen is oost – west georiënteerd. Zowel de grondgebonden woningen als de grotere appartementen hebben een ‘doorzon’ woonkamer. De hoekappartementen zijn ook maximaal naar de zon gericht. De splitlevel noord-zuid woningen zijn zo ontworpen dat de zuiderzon tot diep in de woning kan dringen door een locatiespecifieke positionering van de leefruimtes.

De benodigde parkeergarage wordt half verdiept aangelegd. Naast de eenvoudigere bereikbaarheid voor zowel auto als fiets en het beperken van het grondverzet heeft dit tevens ruimtelijke voordelen. Het ontstane niveauverschil in de hof versterkt de duidelijke zonering in privé en collectieve buitenruimte. De garage kan gemakkelijk voorzien worden van daglicht en natuurlijke ventilatie kan overwogen worden in combinatie met mechanische afzuiging. De grondgebonden woningen krijgen een achterdeur vanuit de garage zodat zij de collectieve hallen niet hoeven te betreden. Er kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde fietskasten voor de grote woningen. De appartementen delen een fietsenberging met max 10 woningen.

Het Alfons de Cockplein is een ontmoetingsplek en een groene stadsruimte om op uit te kijken. Een cadeau in dit stukje stad. Om het ontmoeten te zoneren en te blijven faciliteren, en om een kwalitatieve locatiespecifieke overgang tussen de bebouwing en het parkje te maken stellen wij voor om de ontsluitingswegen te herpositioneren. Een groene zoom langs de bebouwing zorgt voor de nodige rust en privacy bij de woningen. Een verbreding van deze zoom kan ruimte bieden voor een speelplek voor de allerkleinsten. Parkeren onder de bomen vormt de afbakening van het centrale parkje met de sportvoorziening.

De binnenhof krijgt een zonering van privétuinen in de randen en centraal een collectieve hof. Dankzij de half verdiepte parkeerkelder wordt de zonering tevens versterkt met een hoogteverschil. De collectieve hof is bereikbaar via de lifthallen en vanuit de private daktuintjes.

Door de stapeling van grondgebonden woningen en appartementen is er de mogelijkheid om de sociale controle te maximaliseren. Enerzijds zijn zowel de collectieve toegangen tot de appartementen en de auto- en fietsenstalling, als de voordeuren voor de grondgebonden woningen gelegen aan de openbare ruimte en gelijkmatig over de gevels verspreid. Anderzijds is het merendeel van de grondgebonden woningen gericht met de eetkamer/woonkeuken naar de straat. Ook de doorzonappartementen zorgen voor zowel bewoonde straat- als hofgevels. Door een klein aantal woningen van verwante types te groeperen per lifthal wordt de kans op sociale cohesie vergroot.

Binnen het Kiel neemt het gebouw Eric Sasse een bijzondere plaats in. Openbare ruimte wordt in belangrijke mate beïnvloed door de aangrenzende bebouwing. Samen met de te renoveren bouwblokken zal het ontwerp het gezicht bepalen van het Alfons de Cockplein. Samenhang en gelijkwaardigheid van oud en nieuw zijn hierbij het streven. De allure en het karakter van de architecturale uitwerking van de bestaande bouwblokken en de relatie met de (semi) openbare ruimte zijn een belangrijke inspiratie. Herkenbaarheid verhoogt de kans op dierbare gebouwen. Dierbaarheid is de basis voor duurzaamheid, emotionele duurzaamheid.