445

Ezeldijkmolen

Diest
Opdrachtgever: 
ING-real estate, Democo (DMI), V&V-immo
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
Libost Groep (inrichting openbare ruimte)
Periode: 
2006-2007 (ontwerp), 2009-heden (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
Herontwikkeling van een nieuw stadsdeel aan de Demer.

Op de plaats waar nu de oude gebouwen van de firma Euroshoe staan, wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld. Het gebied wordt doorkruist door de oude Demerbedding die in de toekomst misschien terug als rivierbedding wordt hersteld.

Op beide flanken van de bedding wordt een autoluw gebied voorzien dat qua schaal, proportie en sfeer refereert naar het verderop gelegen Begijnhof. Ter plaatse van de buitenranden van het gebied wordt een iets grotere bebouwing toegepast om het binnengebied te beschermen. Naar de Demer toe worden woningen met private tuinen voorzien.
Het gebied ten zuiden van de Demerbedding richt zich eerder op ouderenwonen met serviceflats, enkele luxueuze appartementen op het park gericht en een zorgcentrum. In deze zone staan ook enkele oude kantoorgebouwen van Euroshoe die zullen worden gerenoveerd en omgevormd tot lofts.
Alle parkeren gebeurt ondergronds of onder verhoogde pleinen. Daardoor is het binnengebied quasi autovrij, op een boodschappenkarretje of verhuiswagen na.
De oude Demerbedding vormt een aantrekkelijk natuurgebied. Nu het terug wordt opengesteld, vormt het een ideale zone voor fiets- en wandelverkeer, die de oude Leopoldvest verbindt met de stadskern.