414

Galgenweel-Borgerweert

Antwerpen
Opdrachtgever: 
Prestibel Left Village NV (Vooruitzicht NV)
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
Periode: 
2005-heden (ontwerp), 2009-heden (supervisie / uitvoering)
Functies: 
wonen, werken, commercieel, onderwijs, zorg
Programma: 
Inrichtingsplan en beeldkwaliteitsvisie, verkavelingsplannen, supervisie en een architectuur deelproject van een nieuwe stadswijk (circa 280.000 m²) bestaande uit 1.500 woningen en appartementen en 40.000 m² aan kantoorruimten.

Stadsontwerp en beeldkwaliteitsvisie van de architectuur en de openbare ruimte voor een nieuw stadsdeel aan het Galgenweel te Antwerpen Linkeroever. 
Het stadsontwerp en de beeldkwaliteitsvisie bestaan in hoofdzaak uit de stedenbouwkundige ontwerpprincipes en het gewenste programma voor woningen, winkels, kantoren, voorzieningen, et cetera. Ook is aangegeven hoe straten, pleinen en parkeervoorzieningen eruit komen te zien. Het stadsontwerp en de beeldkwaliteitsvisie zijn leidend voor de ontwikkeling van de specifieke bouwvelden en/of bouwkavels, de vorm en de structuur van de (semi)openbare ruimte en de (beeld)kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte.

Het project Galgenweel – Borgerweert is omvangrijk (in schaal en tijd) en ambitieus. Het spreekt vanzelf dat niet alle bouw- en verkavelingsplannen tegelijkertijd van start kunnen gaan. Dit betekent dat er veel aandacht wordt geschonken aan de fasering van de bouwplannen maar dat evengoed de onderlinge samenhang dient bewaakt te worden.
Binnen de lange periode van ontwikkeling kunnen zich veranderingen voordoen van uiteenlopende aard. Deze veranderingen, bijvoorbeeld wijzigingen in het maatschappelijke krachtenveld of conjunctuurschommelingen, vereisen ook een zekere flexibiliteit van het stadsontwerp en beeldkwaliteitsvisie. Ze zijn daardoor te gebruiken als een leidraad en een samenhangend referentiekader voor toekomstige beslissingen en supervisie ten aanzien van de openbare ruimte, voor de verdere planvorming en voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig stadsdeel waarin iedereen graag vertoeft.
Het stadsontwerp en beeldkwaliteitsvisie bevatten een standpunt over de structuur, de inrichting, de beleving en het gebruik van het projectgebied. De planhorizon ligt tussen 2015 en 2020.