© Niels Donckers
352

Guesthouse

Leuven
Opdrachtgever: 
K.U. Leuven
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
A2O architecten
Periode: 
2002 (ontwerp), 2003-2005 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
115 kamers opgedeeld in 3 categorieën (69 studentenkamers, 32 transitkamers en 14 studio’s) telkens met gemeenschappelijke voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage voor 320 auto’s.

De campus Parkstraat is gelegen net buiten de oude stadskern van Leuven, op loopafstand van de stadskern en de ring. De randen van het eigenlijke bouwblok, waarin de deelcampus is ingebed, en de campusgebouwen zijn van een andere schaal en typologie. De campusgebouwen zijn aan elkaar gerelateerd door een strak orthogonaal inplantingspatroon dat weliswaar zorgt voor een interne samenhang, maar de inpassing in het omschrijvende bouwblok is niet af. Het Guesthouse kan aan de zijde van de Parkstraat het bouwblok afwerken en de bestaande ‘wachtgevelsituatie’ oplossen.

De situering en de vorm van het Guesthouse is er op gericht het bouwblok te herstellen. De historische campi in Leuven hebben zich voornamelijk ontwikkeld op binnenterreinen en zijn bereikbaar via poortgebouwen. De situering en de vorm van het Guesthouse is erop gericht de campus te omsluiten en daardoor zijn historische context terug te geven. De langgerekte en slanke vorm van het gebouw vult bijna de volledige opening in het bouwblok maar staat niet in de weg voor eventuele verdere ontwikkeling op het binnengebied, zij het als openbare ruimte (een plein), zij het als locatie voor toekomstige nieuwbouw of uitbreiding van bestaande gebouwen. Dankzij de slanke vorm kan voldoende afstand tot de nieuwe auditoria gerealiseerd worden. Een lichte knik in de vorm van het gebouw geeft wat meer ruimte aan het nauwe straatprofiel.
Door het bouwvolume tussen de twee openingen op de begane grond niet in te vullen als binnenruimte wordt een zicht vanaf de Parkstraat op het binnengebied geboden, wat de campus een naar de stad toe open en toegankelijk karakter geeft. Onder dit bouwvolume wordt op een beheersbare en voor het openbaar gebied niet hinderende manier de toegang tot de ondergrondse parkeergarage gesitueerd.
Om de continuïteit van de straatwand en de massiviteit van het bouwvolume niet te verstoren, wordt voor de terrassen een metalen vouwgevel aangebracht. Deze vouwgevel is ook zonwering en privacyscherm voor de achterliggende ruimten. Alle overige gevels, uitgenomen deze van de dakverdieping, zijn uitgevoerd in metselwerk, identiek aan de straat- en campuszijde, een alzijdig gebouw gericht naar de campus en de straat.

Een rationeel systeem van dragende elementen en positionering van de verticale ontsluitingen en leidingschachten laat verschillende gebruiken toe. Mede door de vrije overspanning van 7,2 meter en verdiepingshoogte van 3,2 meter kan het casco verschillende functies herbergen: momenteel studentenkamers, maar in de toekomst ook appartementen of kantoren.