Halvemaanstraat Zutphen
463

Halvemaanstraat

Zutphen
Opdrachtgever: 
Hegeman Bouwontwikkeling Almelo
Projectarchitect: 
Filip Delanghe
Periode: 
2013-2015 (ontwerp), 2015-heden (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
fase I: 16 woningen, fase II: 21 woningen.

De Halvemaanstraat ligt op een strategische plek tussen de Laarstraat en de Berkelsingel (historisch respectievelijk een belangrijke invalsweg en één van de wallen), net buiten de oorspronkelijke ommuring (13e eeuw) en binnen de uitbreiding van de vesting van 1700. De Paardenwal ligt gedeeltelijk ter plaatse van één van de historische grachten en het terug invoeren van water op deze plek is steeds een optie voor de aanleg. Ook hier zijn de historische kenmerken van het weefsel van de binnenstad aanwezig: fijnmazig­heid, aanwezigheid van tal van (aaneengeschakelde) hoven, harde rooilijnen en sterke differentiatie van gevels.

Hoofduitgangspunt is het ontwikkelen van een intiem en gevarieerd woonmilieu voor verschillende doelgroepen. De structuur van de omringende hofjes dient daarbij als inspiratie. De historische knik in het straatprofiel dient behouden te blijven.

Het project vormt een complexe opgave. Niet enkel de eigendomssituatie, maar ook financiële, markttechnische en planologische randvoorwaarden moeten met elkaar in verhouding gebracht worden. Door de specifieke eigendomssituatie vallen in het pro­ject twee logische fasen te onderkennen. De eerste en grootste fase vormt het bouw­blok aan de noordzijde van de Halvemaanstraat en het deel tussen het pleintje en het Kolsteeghofje. In de tweede fase aan de zuidzijde van de Halvemaanstraat kan het deel tussen het pleintje en het grote groene plein gebouwd worden. Een eventuele derde fase betreft de omgang met de bestaande gebouwen aan de zuidzijde op de hoek van de Paardenwal.

Fase 1 aan de Noordzijde bevat in totaal 16 appartementen verdeeld over twee pleinwo­ningen, het hoekaccent en de woningen met portiekopgang aan de Halvemaanstraat. Het hoekgebouw aan de Melatensteeg bevat 3 woongroepen met in totaal 24 kamers voor verstandelijk gehandicapte bewoners. Fase II aan de zuidzijde bevat 21 apparte­menten. Zowel aan de noord- als de zuidzijde zal een deel van het project onderkel­derd zijn om te voorzien in parkeergelegenheid.