680

Hof te Dieren

Dieren
Opdrachtgever: 
Stichting Twickel
Projectarchitect: 
Geert Driesen, Tim van der Wegen
Periode: 
2016
Functies: 
wonen
Programma: 
10 luxe huurappartementen

Het Hof te Dieren is een domein van hoge landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit, dat zorgvuldig is gecomponeerd in “landschapsstijl” door middel van een verscheidenheid  aan landschappelijke elementen; strakke lanen, afwisselende boomgroepen, glooiende oevers, slingerende paden. Door de afwezigheid van “het landhuis” ontbreekt het vertrekpunt voor de compositie, als centraal landschappelijk element in de belangrijke zichtlijnen binnen het parkontwerp.  

Het landschapsontwerp is leidend; het gebouw voegt zich objectmatig in “in” het coulisselandschap. Aan de noordwestzijde (entreezijde) is het gebouw, door een zorgvuldige gepositioneerde openheid in het landschap, helder zichtbaar, frontaal en diagonaal. Aan de overige zijden voegt het gebouw zich schijnbaar spelenderwijs in het landschap, dan weer verborgen, dan weer herkenbaar, maar steeds volgens doordachte zichtlijnen.  

Het ontwerp neemt de landschappelijk context als uitgangspunt voor de inpassing van het gevraagde programma. Zo is de centrale toegang van het gebouw gepositioneerd aan de strakke zichtlijnen vanuit de entree van het domein, en opent het gebouw zich met een open zicht naar de vijvers aan de zuidoostzijde. 

Met het gebouwontwerp wordt teruggegrepen naar het oorspronkelijke bebouwingstype van dit domein; de middeleeuwse curtis. Als awg architecten geloven wij sterk in het centrale hof als hart en centrum van “een” gemeenschap, als ontmoetingsplek. Door het programma rond het hof te wikkelen, een hof dat zich als een u-vorm opent naar het zuidoosten, ontstaan er vrije doorzichten naar het landschap, optimale bezonning, planflexibiliteit,...  

Het gebouw is ontworpen als huisvesting voor 10 “luxe” huurappartementen. In alle bouwlagen wordt de ruimtelijke kwaliteit genereus ingebouwd. De begane grond is iets verheven tot het omliggende landschap om zodoende maximale privacy te verkrijgen. Om de kwaliteit van de tussenlaag te verhogen, werd deze opgevat als een duplex laag. Begane grond en bovenste verdieping hebben maximale kwaliteit door hun genereuze hoogte, namelijk 3.60 m vloer/vloer.  

In het Hof te Dieren wordt landschappelijk en eigentijds gewoond. De woningen hebben allen een driezijdige oriëntatie. De doorzonappartementen oriënteren zich zowel naar het collectieve binnenhof als naar het omliggende landschap. De plattegronden worden opgevat als diagonaal met elkaar geschakelde hoofdruimten, onderbroken door dienende volumes, een principe dat schatplichtig is aan het landschapsontwerp. De buitenruimtes worden inpandig opgenomen. Het zijn open loggia’s die als buitenkamers of wintertuin worden vormgegeven en een bijzonder aspect aan de appartementen verlenen. De buitenruimtes worden zo geschikt dat alle appartementen maximaal genieten van het tuinzicht en een optimale bezonning.  

We vinden het enorm belangrijk, niet alleen hoe de bewoners verblijven, maar ook hoe ze de plek beleven, de wandeling door en naar  “hun”  private delen, het contact van binnen en/naar buiten. Vandaar onze fascinatie voor de gemeenschappelijke plek(ken) als meerwaarde. Toekomen is niet louter een functie, maar een beleving. Door de colonnade, de onderdoorgang, de hal, het hof, de trap, de loggia, wordt een filter, een marge tussen privaat en publiek gecreëerd, welke ontmoeting en beleving mogelijk maakt. Dit “tussen” maakt het gebouwtype herkenbaar en zorgt voor de vermenging van landschap  en gebouw, een deel van een geheel.