© Niels Donckers
341

Hoogeveenlaan

Den Haag
Opdrachtgever: 
Proper Stok, Rotterdam
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
Pet Schurink & Partners
Periode: 
2001-2002 (ontwerp), 2003-2007 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
Nieuwbouw van woningen en appartementen in wederopbouw wijk Morgenstond.

In een stedelijk ontwerp zijn stedenbouw en architectuur onontwarbaar één.  Stedenbouwkundige intenties worden vertaald met architecturale middelen, vermaterialiseren zich in de gebouwen. De belangrijkste les die steden ons hebben gegeven, is het belang van de openbare ruimte. Ruimte gecreëerd door het gebouwde. Schaal en maatverhoudingen maken van straten en pleinen ruimte in plaats van leegte, de kamers van de gemeenschap. Openbare ruimte wordt sociale ruimte. 

Om tegemoet te komen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten is gekozen voor een formele uitwerking van de bouwvolumes die aansluit op het ruimtelijk karakter van de Hoogeveenlaan. Het bestaande eenduidige profiel, gespiegeld aan beide zijden van de Hoogeveenlaan wordt aangehouden. Er is een duidelijke overgang gevormd van publiek naar geprivatiseerde ruimte door middel van voortuinen. In de centrale strook van Morgenstond Midden, die de Hoogeveenlaan doorsnijdt, is het bouwblok afwijkend gemaatvoerd en uitgewerkt. Onder dit bouwblok wordt de parkeergarage voor de gehele Hoogeveenlaan gesitueerd. Deze wordt half verdiept uitgevoerd waardoor aan de binnenzijde van het gebouw een opgetild plein ontstaat. Het gebouw wordt aan de Hoogeveenlaan op verschillende plaatsen onderbroken als aanduiding van de plaatsen waar de ontsluiting van dit semipublieke binnengebied worden georganiseerd.  

Omdat de voorgestelde structuur steeds zou blijven primeren op de herkenbaarheid van de individuele woning en om te beantwoorden aan de gewenste opbouw (plint en bovenbouw) zijn de eindwoningen vanaf de 1ste verdieping terugliggend opgelost. De onderbouw wordt hiermee in de formele structuur van het volume aangegeven. Anderzijds sluit deze oplossing aan bij het open ruimtelijk karakter van de Hoogeveenlaan. Door de beëindiging van de stroken te verdubbelen (2 woningen rug-aan-rug geplaatst) wordt voorkomen dat de eindgevel gesloten is; in de voorgestelde oplossing is dit, gericht naar de zijstraten, een straatgevel. In het aanzicht van de gevels wordt de formele opbouw van de onderbouw en bovenbouw geaccentueerd door een doorlopende fries op plinthoogte en een dubbele fries als beëindiging van de bovenbouw. 
In de richting van de zijstraten wordt het binnengebied, dat in dit geval wordt geprivatiseerd, omsloten ten opzichte van en in die zin onttrokken aan de waarneming van de openbare ruimte. De woningen in de zijstraten hebben vanuit de specifieke hoekoplossing eveneens een doorlopende onderbouw – teruggetrokken verdiepingen waardoor het thema van de plint opnieuw wordt opgenomen.

Architecturaal zijn deze ideeën in een zuivere, algemene, gewone, eenvoudige taal uitgewerkt in een duurzaam en blijvende vormgeving. De architectuur is rustig en terughoudend, voortgaand op de traditie, wat moet bijdragen aan het statige en stedelijke karakter dat hier gewenst is. Dit echter zonder historiserend te zijn maar gebruikmakend van vandaagse middelen en technieken. Duurzaam en tijdloos.