© Monika Krzesiak
394

Hoven

Hoofddorp
Opdrachtgever: 
Timpaan
Projectarchitect: 
Filip Delanghe
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
2004-2005 (ontwerp), 2006-2007 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
69 koop- en huurwoningen, 16 appartementen.

Nieuwbouw voor 69 koop- & huurwoningen en 16 appartementen in de woonbuurt Hoven, een onderdeel van IJwijk, dat op haar beurt weer onderdeel is van het ontwikkelingsgebied Floriande, gemeente Hoofddorp.
In 2000 is het masterplan voor IJwijk vastgesteld. Het masterplan bestaat uit een ruimtelijke raamwerk waarbinnen zich vijf plandelen bevinden: Sportdorp, Hoven (toen nog IJtocht genoemd), de Archipel, Pleinen en de IJwegzone. De situering van de verschillende plandelen ten opzichte van de omgeving van IJwijk en de specifieke ligging in het ruimtelijke raamwerk zijn richtinggevend geweest voor de uitwerking van de verschillende woonsferen en de verdeling van het programma.

Het plandeel Hoven ligt tussen 4 hoofdelementen in het raamwerk: het Duinpad, de Groene Loper, de Bennebroekerweg en de IJtocht. Deze hoofdelementen vormen tevens verbindingslijnen met de ruimere omgeving van IJwijk. Het plandeel Archipel wordt begrensd door de Groene Loper en de Molenaarslaan en is eveneens opgespannen tussen de Bennebroekerweg en het Duinpad. Hoven en de Archipel zijn twee verschillende woonmilieus. Hoven heeft een formeel en statig karakter, terwijl de Archipel een grote mate van informaliteit en eigenzinnigheid kent, passend bij de bijzondere woonvormen van het wonen op een eiland.
Binnen de plandelen Hoven en de Archipel wordt in de ruimtelijke organisatie het verschil in karakter en woonsfeer duidelijk. In de drie woonbuurtjes van Hoven staat het wonen aan een hof/plantsoen centraal.  Daarnaast ontstaan meer extraverte woonmilieus aan de buitenzijde van Hoven met een oriëntatie en zicht op de ruime profielen in groen en water van de IJtocht en de Groene Loper.  

Bij de vormgeving van de woningen is er vooral gelet op de sfeer van een plek. De stadsarchitect heeft niet voor niets gekozen voor het begrip 'De Hoven'. Gezien dat uitgangspunt is er bewust gekozen om een 'hofjessfeer' te creëren en te versterken. Daarom is er dan ook gekozen voor een warmrode gevelsteen. Door te kiezen voor een uitvoering in een mooie gemêleerde samenstelling wordt bovendien een authentiek beeld opgeroepen.
Er is ook gekozen voor verdiepte neggen, dat wil zeggen dat de ramen en deuren - net als bij historische gebouwen zichtbaar is - verdiept in de gevel liggen. Dit geeft een geborgen sfeer. De kozijnen zijn donker van tint en hiervan is door de verdiepte ligging slechts een klein deel zichtbaar. Samen met de donkergrijze dakpannen wordt een sfeer gecreëerd die bewust afwijkt van hetgeen in reguliere nieuwbouwwijken gebruikelijk is. Het geeft een 'rijk' beeld.   Er is ook gelet op het zicht op de groene omgeving en de lichtinval in de woningen. Daarom reiken vrijwel alle ramen van bijna het plafond tot bijna de vloer. Niet alleen op de begane grond maar ook op de verdiepingen. Daar vormen zij bovendien een Frans balkon en hebben daadwerkelijk een belangrijke toegevoegde waarde aan het woongenot van de woningen.