© Monika Krzesiak
296

IJburg

Amsterdam
Opdrachtgever: 
Het Oosten Kristal
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
1999-2005 (ontwerp), 2006-2008 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
120 appartementen en 8 herenhuizen, bedrijfsruimtes en een ondergrondse parkeergarage.

Na de zoektocht van twee voorgaande stedenbouwkundige plannen die een hoge dichtheid combineerden met een grote differentiatie en complexiteit, was de verzuchting dat IJburg nood had aan overtuigende eenvoud: woningen met een heldere ontsluitingsstructuur, allen profiterend van én het unieke uitzicht én een goede buitenruimte en bezonning. Een plan dat getuigt van een genuanceerde variatie maar ook als geheel allure zou uitstralen. 

De ondiepe maat van blok 8 maakt het mogelijk aan deze randvoorwaarden te voldoen op voorwaarde dat bebouwing slechts op één van beide langsrooilijnen staat. Om het bouwblok toch leesbaar, voelbaar te laten, is ervoor gekozen om op de hoeken en in het midden te bouwen van rooilijn tot rooilijn. Tussen deze drie gebouwen is er slechts bebouwing langs óf de noordzijde, óf de zuidzijde. Deze opzet geeft een antwoord op de opgave en creëert twee gemeenschappelijke ruimten met elk hun eigen karakter en uitwerking.  Aan de straatzijde komt er een tuin op het zuidwesten. Aan boulevardzijde een licht verhoogd (80 cm) plein op het noordoosten. Zo ontstaat een bouwblok dat niet alleen een stapeling is van individuele woningen maar tevens voortbouwt op de Nederlandse traditie van Volkshuisvesting. Een genereus gebaar waardoor allure niet slechts meetbaar is aan 'het dunne pelletje van de gevel', maar in de ganse diepte van het blok.

De situering van de verschillende bouwdelen zorgt voor de gewenste differentiatie binnen het bouwblok. De twee gemeenschappelijke ruimten creëren een divers en samenhangend milieu op niveau van het bouwblok. De zuidtuin is van de bewoners en slechts betreedbaar als zij het hek voor je openen. Het plein is ten allen tijde toegankelijk en biedt ruimte voor een openbare speelplek. Beide ruimten bieden de gelegenheid om het niveauverschil tussen straat en woonniveau middels een helling te overbruggen zodat voor- en/of achterdeur beantwoordt aan de gewenste toegankelijkheid.