AZ Jan Portaels
495

Jan Portaelsziekenhuis

Vilvoorde
Opdrachtgever: 
Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
Projectarchitect: 
Filip Delanghe, Geert Driesen
i.s.m: 
AAPROG architecten
Periode: 
2012-2013 (ontwerp)
Functies: 
zorg, hotel
Programma: 
Algemeen ziekenhuis met een totale oppervlakte van 50.000 m² en één ondergrondse parkeerlaag.

Het stedenbouwkundig plan beschouwt de CAT-site als uitbreiding op het centrum van Vilvoorde. De voorgestelde verbindingen zijn daarvoor de dragers en het hoge kwaliteitsniveau van deze verbindingen speelt een cruciale rol in de mate van slagen van de verankering met het bestaande stedelijk weefsel. Voor de CAT-site stelt awg een hiërarchisch weefsel van betekenisvolle ruimten voor, geschikt voor functiemenging (bedrijvigheid, diensten, wonen), fasering en densiteit. Een centraal park introduceert een nieuw hart voor de hernieuwde CAT-site.

Het casco is het verlengstuk van de stedenbouw: een overzichtelijke,  ruimtelijke en functionele basisstructuur met hoofd- en zijassen (straat), atria (plein) en patio’s (tuin). Wij stellen een meegroeiziekenhuis voor met een doorgedreven rationalisering in opbouw en werking. Het objectief is een generiek/genereus gebouw waar de tijd zich in afspeelt en niet omgekeerd. Eenvoud is daarvoor de sleutel. Wij beogen bovenal een verantwoord(elijk) gebouw, met expliciete inzet van de altijd schaarse middelen voor de zeer lange termijn.

De generieke gevels zijn opgebouwd uit solide kaders van baksteen in lichte tinten. Binnen de rigide structuur van dit kader kunnen naast glasvlakken ook variabele invulstukken geplaatst worden van (deels in motief geperforeerde) bronskleurige aluminium platen. Deze invulstukken kunnen een rijk gevarieerd en genereus beeld opleveren en kunnen dienen als meubilair/ zitobjecten aan de binnenzijde, ventilatie-medium of zonwering. De plint van het gebouw wordt deels uitgevoerd in zichtbeton met een sterke en verzorgde architectonische kwaliteit, of natuursteen.

Inhoudelijk is het ontwerp de logische vertaling van het plan van eisen. Alle diensten worden op een ruggengraat geënt en kunnen in hoge mate herschikt, uitgebreid of ingekrompen worden. Vanuit een logistiek centrum (onderbouw) worden alle diensten gevoed. Er is een strikte scheiding van ambulant en intern, van proper en vuil, verticaal zowel als horizontaal. De ‘hotfloor’ is geconcentreerd in het hart van het ziekenhuis. De koppeling van vier diensten in de bovenbouw is ruimtebesparend en laat bovendien toe om de bezetting te optimaliseren met betrekking tot personeel en materieel.

Alle diensten met een ietwat afzonderlijke werking kunnen separaat bereikt worden van buitenaf. Het multipolaire gebouw beoogt een grote, maar gecontroleerde toegankelijkheid. De spoedafdeling krijgt een adres aan de straat, de parking een herkenbare bereikbaarheid en het logistiek platform een ruime bewegingsvrijheid.

Het terreinprofiel wordt geïntegreerd in de openbare ruimte van de inkom. Het ziekenhuis nestelt zich in zijn nieuwe omgeving.