© Monika Krzesiak
388

Jobskade

Rotterdam
Opdrachtgever: 
Leyten & partners
Projectarchitect: 
Geert Driesen
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
2004 (ontwerp), 2005-2007 (uitvoering)
Functies: 
wonen, werken, commercieel
Programma: 
Commercieel gelijkvloers, parkeervoorzieningen op niveaus 1 tot 4, 40 appartementen, kantoorruimte.

Het gebouw is gelegen aan de Jobskade, onderdeel van de Lloydpier, die de afgelopen jaren tot één van de meest verstedelijkte delen van Rotterdam is verworden. De projectlocatie bevindt zich tussen het monumentale Jobsveem en het nieuwe door Neutelings Riedijk gebouwde STC en heeft een fantastisch uitzicht over de Maas en de oude havens. De vraag van de opdrachtgever was om een flexibel en duurzaam gebouwcasco te maken waarin commerciële ruimtes, parkeren, ongeveer veertig appartementen en kantoorruimte voor de opdrachtgever zelf ondergebracht zouden kunnen worden.

De flexibiliteit in het gebruik van de gebouwstructuur, samen met de ligging en oriëntatie vormen de uitgangspunten voor dit gebouw. De structuur bestaat uit een dragende kern waarin trappen en liften zijn ondergebracht. Deze kern vormt de structurele basis van het gebouw. De structuur bepaalt de ruimtelijke configuratie per verdieping niet, waardoor deze bij veranderend gebruik blijvend te (her)gebruiken is. Constructieve verticale schijven dragen zorg voor de stabiliteit van het gebouw. Hun positie en richting komen voort uit de juiste oriëntatie op zon en uitzicht. Deze wandschijven zijn na realisatie nog tot portalen te wijzigen, waardoor een volledig open plattegrond rondom de kern kan worden gemaakt. 
De gevel geeft schaal aan het gebouw door de ordening en proportie van de gevelopeningen. Deze geeft de structuur expressie in de tektoniek en ontlokt meervoudige interpretatie aan de gelaagdheid van de ordeningssystemen. Het gebouw probeert voort te bouwen op het ruimtelijke en materiële haven-industriële karakter van de Lloydpier, haar gevel en volume definiëren de openbare ruimte.