515

Kijkduin

Den Haag
Opdrachtgever: 
Fortress, Staedion, Vesteda
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
Periode: 
2008-2009 (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel, cultuur
Programma: 
Masterplan voor een badplaats met 450 woningen en 15.500 m² commerciële ruimte.

Naast Scheveningen is Kijkduin de tweede badplaats die Den Haag rijk is. Het is minder ontwikkeld dan Scheveningen en heeft een kleinschalig en intiem karakter. Kijkduin straalt door haar landschappelijke ligging rust en ruimte uit.
De opdracht voor de herontwikkeling van Kijkduin kadert zich in de Structuurvisie Den Haag 2020 met het ambitieuze plan om van Kijkduin een badplaats te maken met een sterk onderscheidende kwaliteit, een badplaats die verrast en uitdaagt. Het was de wens om binnen het plangebied, 450 woningen, 15.500 m² commerciële ruimte en de daaraan gekoppelde parkeerbehoefte te voorzien. Bovendien was er de vraag om binnen het plan plaats te reserveren voor culture functies. Een ontwikkelingsvisie voor de reconversie van het bestaande hotel was niet in de opdracht inbegrepen.

Het stadsontwerp bestaat in hoofdzaak uit de stedenbouwkundige ontwerpprincipes en het gewenste programma voor woningen, winkels, parkeervoorzieningen, et cetera.
De grenzen waarbinnen het programma dient gerealiseerd te worden en de ontsluitingsroutes langsheen en door het gebied zijn aangegeven. Er wordt aangegeven hoe straten, pleinen en parkeervoorzieningen eruit komen te zien. Het stadsontwerp en de beeldkwaliteitvisie zijn leidend voor de ontwikkeling van de verschillende bouwvelden en/of bouwkavels, de vorm en de structuur van de (semi)openbare ruimte en de (beeld)kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte. Het project is omvangrijk in schaal en tijd. Niet alle bouw- en verkavelingsplannen kunnen tegelijkertijd van start gaan. Dit betekent dat de nodige aandacht wordt geschonken aan de fasering van het bouwproces.

Het plan toont een compacte badplaats, losgemaakt van de bestaande bebouwing waardoor de continuïteit van het duinlandschap wordt gegarandeerd. Door de heraanleg van de Kijkduinsestraat wordt het aan-zee gevoel, bij de benadering van de badplaats vanuit het binnenland, verstevigd. Het centrum is dooraderd, transparant en heeft een gelaagde opbouw, verschillende pleintjes verlevendigen de stedelijke ruimte. Het Deltaplein wordt vol op de zee gericht. De verschillende gebouwen worden verzelfstandigd, ze hebben een eigen identiteit en staan met hun voeten op de grond. Er wordt met grote zorg omgegaan met de verwevenheid van wonen, winkelen en horeca. De kleurstelling en materialisatie vinden hun inspiratie in het landschap met lichte, gele, bruine, en vergrijsde tinten.
De culturele functies worden landschappelijk ingebed op de sites van het Hoogheemraadschap en het vroegere Zeehospitium. De huidige parkeervoorziening wordt uitgebreid en opgenomen in het duinlandschap. Er wordt voorgesteld om de Noordzeefietsroute door de duinverbreding voorlangs de badplaats door te laten lopen.