© Riesjard Schropp
265

Klapwieker

Weesp
Opdrachtgever: 
Bouwfonds BV
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
Periode: 
1998 (ontwerp), 2004-2006 (uitvoering)
Functies: 
wonen, zorg
Programma: 
50 appartementen, 2 groepswoningen voor dementerenden en een ondergrondse parkeergarage.

Het project gaat uit van de kwaliteiten van zowel het bouwblok als de groene stad. Haar houding is enerzijds receptief, anderzijds autonoom met betrekking tot de context. Het ontwerp omhelst een groepering van twee rond een verhoogd plein gelegen woongroepen, een project dat uitsluitend uit voorkanten bestaat.
Enerzijds biedt het plaatsen van het project teruggetrokken van de rooilijn aan de Nijhoffstraat de mogelijkheid om een nieuwe ruimte te creëren tussen de bestaande gebouwen en de nieuwbouw. Hierdoor ontstaat er geen traditioneel bouwblok langs de straat, maar het project plaatst zich als het ware op een 'plein': daardoor voegt het aan de publieke ruimte 'verblijfskwaliteiten' toe. Deze gevormde tussenruimte is op generlei wijze een overschot, maar is geconstrueerde publieke verblijfsruimte, zorgvuldig maatgegeven, aangeplant en aangelegd. Het is een nieuw stedenbouwkundig element, strategisch en met respect toegevoegd aan het bestaande. Anderzijds zorgt de keuze voor een eenheid van twee gebouwen voor de ruimte voor een route langzaam verkeer, die de E. du Perronstraat en de S. Vestdijkstraat verbindt. Door de oriëntatie, het volume, door de stedenbouwkundige inplanting en architecturale compositie, kan een nieuwbouwproject leegte veranderen in ruimte, circulatie veranderen en opnemen in publieke en semipublieke verblijfsruimte, open voor alle omwonenden. 

De openbare ruimte is verschillend in omvang, proportie en aanleg en uitrusting, ook al omdat ze functioneel verschillend is en verschillend zal gebruikt worden. De pleinen aan de E. du Perronstraat en de S. Vestdijkstraat willen een toegevoegde waarde zijn voor de wijk. Het verhoogde plein is semipubliek door de natuurlijke drempel.
De garage is op maaiveldniveau. Buiten de in- en uitrit is haar aanwezigheid in de straat niet voelbaar daar zij rondom ingepakt is met woningen. Het inpakken van de garage met woningen zorgt voor een levendige straatwand. De woningen op maaiveld en op pleinniveau hebben elk hun eigen voordeur.

Binnen het project is ruimte voor een grote diversiteit aan woningen. Voor de eenlaagse woningen is de doelgroep in de eerste plaats ouderen. Aandachtspunten hierbij zijn een directe relatie woonkamer-hoofdslaapkamer. De tweelaagse woningen zijn vooral geschikt voor starters. De drie- en vierlaagse woningen zijn gevarieerd in te richten en hebben de mogelijkheid om zowel op maaiveld als op het verhoogde plein binnen te komen.