201

Koning Boudewijnstadion

Brussel
Opdrachtgever: 
Ministerie van Verkeer & Infrastructuur
Projectarchitect: 
bOb Van Reeth
i.s.m: 
Van Campenhout - BEGreisch
Periode: 
1994 (ontwerp), 1994-1995 (uitvoering)
Functies: 
sport, cultuur
Programma: 
Atletiek- en voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers.

De renovatie van het voormalige Heizelstadion gelegen te Brussel. Een overdekt stadion met 40.000 zitplaatsen en een nieuwe eretribune.
De bezorgdheid om de inkompartij van de oude tribune 1 te behouden en te integreren, was bepalend voor het thema van waaruit het concept voor het nieuwe stadion zou worden ontwikkeld. Het project voor het nieuwe stadion herneemt het concept van het oude stadion, namelijk een gebouw (tribune) op maaiveldniveau, onafhankelijk van de uit de natuurlijke helling gegraven arena (tribunes 2, 3, 4).
Het gebouw bestaat in grote lijnen uit vier traptorens, twee niveaus horizontale circulatiezone achter de voorgevel die toegang geven tot twee verdiepingen gradins. Het dak is lichtdoorlatend (translucide). De vier torens verdelen de gevels in drie vlakken. In het middelste vlak staat de oude inkom, 40 meter lang, 10 meter hoog, in een portiek van ongeveer 50 meter bij 11 meter, vrij in een glasvlak uitgesneden uit de gesloten gevel. De twee zijvlakken hangen tussen de twee torens boven een glasstrip op het gelijkvloers, waarop de naam van het stadion in 2 meter hoge letters is gescreend.

De constructie is in beton, het dak in staal en in translucide kunststofplaten. De bekleding van de muren is in gelijmd metselwerk (handvorm). Dit heeft het voordeel sterker te zijn dan traditioneel metselwerk, de lijmvoeg is minimaal van dikte en esthetisch gezien is het één gestapelde massa in egale kleur. De verticale vlakken van de torens zijn ononderbroken, de grote gevelvlakken opgedeeld in kleinere vlakken van ongeveer 6.50 x 2.50 meter.
De twee gebruikte gevelmaterialen glas en baksteen, schijnbaar zo verschillend, werden op dezelfde manier gebruikt, namelijk als scherm. De baksteen 'drijft' op het glas. Samen onderstrepen zij hun verschil en gelijkheid. Eenvoudig maar niet neutraal. De natuurstenen inkom met reliëfs en sculpturen is gerestaureerd, de bestaande inkomdeuren zijn in hun oorspronkelijke staat en kleuren hersteld.
Het nieuwe Koning Boudewijnstadion bestaat opnieuw uit een gebouw bij de stad, een arena in de Heizelhoogte. Zoals alle functies op de Heizel manifesteert het stadion zich boven het lokaal niveau van de directe omgeving, als centrum voor de gewesten. De architectuur van het stadion moet die functie ondersteunen.