184

Lombardia

Antwerpen
Opdrachtgever: 
Lombardia Gardens NV
Projectarchitect: 
bOb Van Reeth
i.s.m: 
Architectenbureau Ferre Verbaenen
Periode: 
1991-1992 (ontwerp), 1992-1994 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel

Nieuwbouw van commerciële ruimten en appartementen gelegen in het stadscentrum van Antwerpen. Wanneer in 1985 de stad de kans krijgt om, na zich gedurende 100 jaar afgesloten te weten van de stroom, om te keren naar het water, is het maritiem thema van het project Van Roosmalen een uitgesproken, bijna polemische strategie met betrekking tot het bewaren van de open kaaien met loodsen. In 1987 is het herbouwen van het Zuiderterras een bevestiging van deze omkering. Het project Lombardia is binnenstedelijk en dus anders.

De vrij exclusieve antwoorden van de twee overgaande voorbeelden horen op hun plaats aan de Schelde. Het Lombardia project wil zich stil invoegen in de bestaande stadsstructuur. Het neemt de schaal en materiaalbehandeling over van zijn omgeving, zonder er historiserend of anekdotisch mee om te gaan. Het creëert een straat, maakt twee wanden van een druk voetgangerspleintje af (de Wilde Zee) en maakt achter het Bisschoppelijk paleis een ingetogen rustige open ruimte. Het project, dat op het gelijkvloers commerciële oppervlakten bevat, bestaat uit appartementen op de verdiepingen. Door maat, verhoudingen, materialen en detaillering wil het project inclusief deelnemen aan de stad.