Nutsterrein Maastricht
440

Nutsterrein

Maastricht
Opdrachtgever: 
RO groep B.V.
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
Periode: 
2006-2009 (stadsontwerp), 2009, 2012-2014 (architectuur fase I), 2014-2016 (uitvoering fase I)
Functies: 
wonen
Programma: 
Stadsontwerp voor circa 250 woningen, architectonisch ontwerp voor 12 appartementen, 24 grondgebonden woningen en een ondergrondse parkeergarage voor 148 auto's.

Op basis van het Belvedèreplan maakte awg architecten voor het Nutsterrein en Lindenkruis een stadsontwerp en beeldkwaliteitsplan. Het stadsontwerp omvat circa 250 appartementen en grondgebonden woningen die fasegewijs zullen worden gerealiseerd. Het beeldkwaliteitsplan gaat uit van een gedifferentiëerde architectuur in regie ontworpen door verschillende architecten. awg architecten is zowel als supervisor als architect bij het project betrokken gebleven.

Project Nutsterrein omvat een aantal bouwblokken in een groter stadsblok. Binnen het stadsblok zijn straten en pleinen vormgegeven met een informeel karakter. Deze zijn in principe enkel toegankelijk voor langzaam verkeer en hulpdiensten waardoor een rustige binnenwereld ontstaat.
MTD landschapsarchitecten verzorgde hierin het ontwerp van de openbare ruimte.

Als architect ontwierp awg architecten in de eerste fase 12 appartementen aan de Maagdendries, 24 woningen rondom het centrale binnenplein samen met de ondergronds gelegen parkeergarage voor 148 auto’s. De kavel met 12 appartementen is typologisch gedacht als groot stadspaleis met onderdoorgang naar het binnengebied, zoals er in de stad en ook in dit bouwblok op regelmatige plekken meer te vinden zijn. De inrit van de parkeergarage onder het gebied is ook in dit gebouw opgenomen. De 24 woningen vormen samen met doorgetrokken hoge tuinmuren het hart van het plan en maken een hof dat in de uitwerking een semi-privaat karakter krijgt. Doordat de woningen met hun tuinen altijd op de zon georiënteerd staan, grenzen voordeuren zowel aan de (binnen)straten als aan het hof, waardoor een vanzelfsprekende diversiteit ontstaat. Aan de straatzijde is gekozen voor steeds een formele rooilijn (tuinmuur, hekwerkje). Aan de hofzijde is er consequent een informelere groene grens (lage haag, tuinpoortje) voorzien.

Trappenhuizen en ventilatie van de parkeergarage zijn volledig opgenomen in de architectuur van de 24 woningen. Een centraal open trappenhuis maakt onderdeel uit van de inrichting van het binnenplein.