222

Ontvangstpaviljoen Heizel

Brussel
Opdrachtgever: 
Stad Brussel, Tentoonstellingspark Brussel
Projectarchitect: 
bOb Van Reeth
Periode: 
1995 (ontwerp)
Functies: 
cultuur, commercieel
Programma: 
Ontvangstpaviljoen met onthaal, kantoren, vergaderzalen, winkel en restaurant.

Het project bestaat uit een opvanggebouw op de parking. Dit is een afdak van 21.60 / 43.20 m op ongeveer 5 m hoogte. Glazen schermen aan de westzijde geven bescherming tegen de wind. Van hieruit vertrekt een hellende gaanderij naar het centrale ontvangstgebouw waar men op niveau + 16.80 m aankomt. Vanuit dit gebouw kan men langs en over de bestaande paleizen de units van de verticale circulatie bereiken die op het gelijkvloers toegang geven tot de paleizen. Deze passerelles zijn ook de aanleiding tot een nieuwe gevel. Tussen de nieuwe gevel en de bestaande paleizen is een 'spouw' waarin veiligheidstrappen geplaatst worden. In het centrale gebouw is plaats voor de in het programma gevraagde functies. De materialen: een stalen structuur, ingevuld met gescreend glas, baksteen en betonnen vloeren.

De hellende gaanderij en het centrale gebouw geven een stedenbouwkundige markering. Zij zijn, evenals de galerijen en de units, overwegend transparant, translucide en de op het glas gescreende woorden geven de functies aan, de richtingen naar en de nummering van de paleizen. Het centrale gebouw staat gedeeltelijk in een vijver. De nieuwe gevel onder het gaanderijensysteem is een baksteen invulling van de metalen draagstructuur. 

Het architecturaal concept heeft als thema: 'communicatie' en 'mobiliteit'. Vraag was: Wat staat vandaag (als nieuwe voorkant) tegenover de monumentaliteit van meer dan een halve eeuw geleden, zonder die monumentale voorgevels van toen als 'voorbij' te negeren, zonder het sterke grafische logo dat iedereen kent te veranderen? De maatschappelijke functie van de paleizen bestaat erin plaats te bieden voor het uitwisselen van ideeën en goederen, informeren, communiceren. Daarom is getracht de architectuur een 'onzichtbare' kwaliteit te geven als drager van de boodschap van wat er binnen gebeurt. De veranderende mobiliteit van de massa’s bezoekers is niet alleen af te lezen aan de parking. Die mobiliteit krijgt een architectonische markering in het hellende rollende tapijt. Wij denken daardoor een hedendaagse nieuwe voorzijde te realiseren.