Parade© Niels Donckers
280

Parade

Bergen op Zoom
Opdrachtgever: 
Bouwfonds MAB
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
i.s.m: 
CUMAE bv Arnhem
Periode: 
1998 (ontwerp), 2004-2006 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
7.590 m² commerciële ruimtes in de plint en 35 appartementen verdeeld over 3 bouwvelden.

De door Rob Krier ontworpen bouwblokken vormen nieuwe rooilijnen of herstellen oude rooilijnen en bouwen zo verder aan de binnenstedelijke structuur van Bergen op Zoom. Elk bouwblok binnen dit plan is ontworpen vanuit een eigen vraagstelling en randvoorwaarden, maar maakt telkens deel uit van het grotere geheel: de binnenstad.
Bij de architecturale uitwerking van de bouwblokken is getracht om het contrast tussen de grote korrel van de nieuwbouw en de kleinschaligheid van de bestaande omgeving op te vangen. Zo herinneren de gevels met hun maatvoering en materialisatie aan de historische parcelering van de binnenstad. Hoe dichter naar het stadscentrum, des te fijner en kleiner de uitwerking van de nieuwbouw wordt.
Elk deelgebied bestaat uit één of twee winkellagen met daarboven woningen. De woningen zijn telkens gegroepeerd rond een privaat binnenplein op een winkelplint, waarlangs de woningen ontsloten worden. De met groen ingerichte binnenpleinen vormen een rustpunt binnen de stad, een oase van stilte waar je vanuit de woning op kunt uitkijken.