448

Piushaven

Tilburg
Opdrachtgever: 
Triborgh gebiedsontwikkeling, Lavertuur planontwikkeling BV
Projectarchitect: 
Geert Driesen
i.s.m: 
Boshuizen bouwadvies
Periode: 
2007-2010 (ontwerp), 2010-2013 (uitvoering)
Functies: 
wonen, zorg
Programma: 
46 grondgebonden woningen, 41 appartementen met ondergrondse parkeervoorziening en 20 groepswoningen voor Korsakov-patiënten.

Op de kop van de Tilburgse Piushaven is het project De Werf gerealiseerd, naar een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp van awg architecten uit Antwerpen. Flankerend aan de oude haven en haar nieuwe havenpark (door Juurlink[+]Geluk) zijn een meanderend laagbouwvolume en een markante toren gerealiseerd. Het project omvat 46 grondgebonden woningen, 41 appartementen, 20 groepswoningen voor Korsakov-patiënten en een ondergrondse parkeervoorziening. 
Het project De Werf is onderdeel van de grootschalige herontwikkelingsopgave van de Piushaven in het centrum van Tilburg. De Piushaven werd in de jaren ‘20 van de twintigste eeuw aangelegd om een verbinding te maken tussen het Wilhelminakanaal en het zuidelijk deel van de Tilburgse binnenstad. Gedurende een groot deel van de vorige eeuw was het een belangrijke schakel in de bloeiende textielindustrie van de stad. De Werf is een van de vele deelprojecten binnen de transformatie van een binnenstedelijk haven- en industriegebied naar een woon- en recreatiegebied. 

De Werf situeert zich op de noordoever van de Piushaven nabij de aansluiting op het Wilhelminakanaal en maakt onderdeel uit van de jaren ’30 wijk Armhoefse Akkers. In het stedenbouwkundig ontwerp is betracht om in het karakter van de wijk het bestaande (halve) bouwblok af te bouwen. Deze completering wordt architectonisch ingevuld door een aaneengesloten strook grondgebonden woningen die qua schaal en materialisering aansluiting zoekt bij de wijk. Aan de waterzijde verloopt de bebouwingslijn meanderend en vormt in één genereus gebaar een reeks openbare plekken met ieder een eigen karakter aan de haven. Zo ontstaan er kadewoningen vlak aan het water en meer teruggetrokken woningen rond een uitdagende speeltuin, een parkachtige ruimte en een stedelijk plein. 
Aan het einde van de strook grondgebonden woningen staat een toren die de plek in de stad markeert en de overgang en grens aangeeft tussen het stedelijke en het landschappelijke. Niet alleen is de toren op veel plekken in en buiten de stad zichtbaar, vanuit de toren heeft men een adembenemend uitzicht over Piushaven, de Tilburgse binnenstad en de weidsheid van het landschap aan de overzijde van het Wilhelminakanaal. De toren is ontworpen met een intelligent casco dat verschillende types woningplattegronden toelaat en naar de toekomst toe aanpasbaar is.   

De stedenbouwkundige meander domineert en karakteriseert het project. Door een ingetogen, uniforme architectuur met een doorgedreven detaillering en tektoniek, wordt de focus gelegd op de openbare ruimtes aan het water. De architectuur figureert hiermee als decorstuk voor de stedenbouwkundige ruimte: het individuele karakter van de woning ondergeschikt aan het belang van de gemeenschappelijkheid.