© Norbert van Onna
481

Rabobank

Doetinchem
Opdrachtgever: 
Rabobank, Graafschap-Midden
Projectarchitect: 
Filip Delanghe
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
2008-2009 (ontwerp), 2010-2011 (uitvoering)
Functies: 
werken
Programma: 
Kantoorgebouw voor Rabobank Nederland.

Het interieur ontwerp steunt op drie pijlers, namelijk transparantie, duurzaamheid en flexibiliteit. De pijlers vloeien voort uit de wensen van de klant, de architectuur van het gebouw en de omgeving. 
De beoogde transparantie is een verderzetting van het atrium en de openheid die hiermee gepaard gaat. Het atrium creëert doorzichten, licht, lucht en contact. Het ontwerp is opgebouwd rond de spanning tussen open/gesloten, een spanning die uitgaat van het atrium.  De ritmiek van de kolommen, rondom het atrium, ontleent aan het gebouw een massief en tijdloos karakter. De transparantie van het atrium wordt vertaald naar open werkplekken, glazen vergaderboxen, natuurlijke afscheidingen en doorkijken. 

Duurzaamheid is een ambigue thema voor een marktconform gebouw. Om deze reden is er bewust gekozen voor solide en gerecycleerde materialen. In het oog springend zijn de kernen uitgekleed met vilten stroken van upcycled PET. Naast de esthetische overwegingen voor de integratie van vilt zijn de akoestische eigenschappen van het materiaal bepalend geweest. De gestructureerde / gelaagde opbouw van de vloervelden verleent aan het ontwerp een flexibiliteit voor toekomstgericht gebruik.

Flexibiliteit is een noodzaak in de snel evoluerende (commerciële) sector. Hedendaagse ondernemingen moeten/willen inspelen op de immer veranderende vraag van de klant, zowel wat betreft bereikbaarheid alsook communicatie. Rabobank Nederland onderschrijft vanuit deze optiek het flexwerken. Werknemers hebben geen vaste werkplekken meer, maar werken/zitten taakgericht. Naargelang hun bezigheid kunnen zij gebruik maken van verschillende werkomgevingen en afdelingen.