514

Regatta-Groene Singel

Antwerpen
Opdrachtgever: 
N.V. Vooruitzicht
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
Periode: 
2008-heden (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel

De Regatta site ligt op de Antwerpse Linkeroever, ten zuidwesten van de centrale woonzone. Het gebied wordt in het noorden en het westen begrensd door verkeersinfrastructuren, respectievelijk de Blancefloerlaan, de op- en afrit 'Linkeroever' van de E17 en de infrastructuurbundel spoorweg-R1/E17 richting Gent. Aan de zuidzijde ligt de recreatieve plas Galgenweel en in het oosten een zone voor gemengde functies. De site heeft een onregelmatige vorm. Opvallend kenmerk is een 300 meter lange uitloper van het Galgenweel die het terrein deels doorsnijdt (verder insteekdok genoemd). 

Er blijft een ruimtelijke en visuele relatie bestaan tussen de Groene Singel en de achterliggende woonwijk. Achterkant situaties en schaalbreuken worden vermeden. Daarom wordt een verschillende bouwhoogte voorzien langs de Groene Singel en langs de hoofdstraat aan de kant van de woonwijk. De bebouwing vormt bovendien geen gesloten wand, maar behoudt een open relatie tussen de woonwijk en de Groene Singel. De 'kop' van de bestemmingszone langs de Blancefloerlaan fungeert als landmark: het begin/eindpunt van de Groene Singel en de toegang tot Linkeroever. Op deze plaats wordt een hoger volume van circa 40 m gerealiseerd.