© Wim Van Nueten
233

Riedijkshaven

Dordrecht
Opdrachtgever: 
Gemeente Dordrecht, ERA bouw bv
Projectarchitect: 
Geert Driesen, bOb Van Reeth
Periode: 
1996-2002 (ontwerp), 2001-2005 (uitvoering)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht voor de bouw van 134 appartementen, 46 eengezinswoningen (stadswoningen), 3 parkeergarages (inclusief parkeren voor de fast-ferry naar Rotterdam), 840 m² commerciële ruimten, horecavoorzieningen en een kinderdagverblijf.

De locatie van het project Riedijkshaven te Dordrecht, een in onbruik geraakte oude industriële site, is gesitueerd op een uniek kruispunt van drie rivieren; de Beneden Merwede, de Oude Maas en de Noord, alsook aan de ‘rand’ van het historische centrum van Dordrecht. Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig concept voor de Riedijkshaven is een duurzame stedelijke strategie voor de hele locatie beoogd. Aansluiten bij het wezen van deze plek betekent een relatie leggen met het water, de weidsheid en het uitzicht; met het noeste maritieme. Anderzijds moet het plan de verbondenheid met de stad in zich dragen; een eigentijds en oorspronkelijk aandeel stedelijk leven herbergen.

Het project tracht stedenbouwkundig deze twee verschillende werelden en schalen te verzoenen; de kleinschalige stedelijke structuur van de Dordtse binnenstad, gevormd door een fijnmazige percelering van ‘individuele’ stadswoningen enerzijds en de weidse, grootschalige maat van de rivieren anderzijds. Ten gevolge hiervan, maar ook ten gevolge van de ontwikkeling van een haalbaar plan en een gefaseerde uitvoerbaarheid, werd het programma, dat onder andere bestaat uit woningen, commerciële en openbare voorzieningen en tevens voorziet in de inrichting van het openbaar gebied, opgedeeld in 4 ‘domeinen’.

Aan de zuidzijde, aanhakend aan het historische stadscentrum, wordt de korrelmaat van de stedelijke morfologische structuur opgenomen als bindend middel met de stad. Niet eigenwijs, maar zich inpassend, invoegend in de context. Erbij horend, deel uitmakend van de stad.  Dit bouwdeel vormt domein 1. Domein 3 is gesitueerd aan de noordzijde. Het creëren van een herkenningspunt, in confrontatie met de weidsheid van het water, is één van de doelstellingen. Anderzijds wordt door maatvoering, percelering en materialisering de samenhang betracht met de overige bouwdelen. De schaalsprong tussen deze twee uitersten wordt opgevangen door domein 2. Een bouwdeel dat zich op de rand van de kadeoever opstelt. Een overdekte promenade verzekert de continuïteit van de openbaarheid van de kade. Op de kop aan de noordzijde wordt het project beëindigd door domein 4. Een horecavoorziening die als lichtbaken, als symbool, een nog grotere herkenbaarheid vanaf het water zal bewerkstelligen.