759

SAS-Site

Rijkevorsel
Opdrachtgever: 
Proland NV
Projectarchitect: 
Ilse Van Berendoncks, Tim van der Wegen, Lucas Philips en Hanne Verbauwhede
i.s.m: 
Vanhout.pro
Periode: 
2021-heden
Functies: 
wonen, commerciële ruimte en gemeenschapsfuncties.
Programma: 
27 grondgebonden woningen, 22 appartementen, 10 loftwoningen , commerciële ruimte en gemeenschapsfuncties.

De terreinen van voormalige steenbakkerij 't Sas te Rijkevorsel  worden omgevormd tot een duurzame en diverse woonwijk in de nabijheid van een nieuw landschaps-park. Het industrieel erfgoed, samen met het continueren van het bestaande landschappelijke dorpsweefsel vormen het kader voor de reconversie van de Sas-site. Een nieuw plein op de site verankert deze plek in de bestaande dorpskern, vormt een schakelplek richting het nieuwe landschapspark en beëindigt de zichtassen van en naar de Sint-Jozefkerk. Autoluwe straten tussen de bouwzones zijn een voortzetting van de parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erfgoed in het hart van de site. Het autoluwe karakter maakt een groene uitwerking van de openbare ruimte mogelijk en geeft aanleiding tot informele ontmoeting.

De rationele bebouwingsstructuur verwijst naar de voormalige droogloodsen en geven de site een samenhangend geheel met een eigen herkenbare identiteit. De gebouwen worden gematerialiseerd met bruin/rode kleurige bakstenen, als referentie naar het karakteristieke silhouet van de droogloodsen. Het plan voorziet een mix van één- en meergezinswoningen en op de hoek van Stevennekens en Sint Jozef is ruimte voor commerciële activiteiten. Bij de uitwerking van de woning-typologieën werd veel aandacht besteed aan het levensbestendig en aanpasbaar wonen: De kern van echte duurzaamheid.