© Niels Donckers
317

Stratumsedijk

Eindhoven
Opdrachtgever: 
Kalliste Woningbouw bv
Projectarchitect: 
Jan Verrelst
i.s.m: 
Hoen architecten, Maastricht
Periode: 
2001-2005 (ontwerp), 2005-2007 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
Masterplan voor inbreidingsproject, nieuwbouw fase 1 ontwerp voor 54 appartementen en ondergrondse parkeergarage.

Het bouwblok begrensd door de Stratumsedijk, de Geldropseweg en Hertogstraat bestaat van oudsher uit een combinatie van wonen en commerciële activiteiten. Het grotendeels verdwijnen van deze bedrijvigheid geeft de mogelijkheid het bouwblok in zijn geheel te vitaliseren en het vrijgekomen binnengebied te herstructureren als binnenstedelijk woon- en verblijfsgebied.
Het project ‘het museumkwartier’ is de eerste fase in de uitvoering van een globaal masterplan dat de totale herstructurering van het binnengebied van dit bouwblok tot doel heeft. Wil deze ontwikkeling lukken, dan dient een integrale aanpak van stedenbouwkundige en architecturale ingrepen tot stand te komen. 

Omwille van de beperkte terreinafmetingen en de weinige raakvlakken met de omliggende straten worden de bouwvolumes tegen de perceelgrenzen gesitueerd. Hierdoor wordt alle vrijblijvende ruimte geconcentreerd tussen, en als het ware omzoomd door, de nieuwe gebouwen. Deze opstelling ontneemt tevens het zicht op de achtergevels, en onttrekken de aanbouwen van de omliggende panden aan de waarneming en belevingswaarde van het binnengebied.  
Dit binnengebied is geen restruimte maar een geconstrueerde openbare verblijfsruimte. Zorgvuldig maatgegeven, aangeplant en aangelegd is het als element van het stedelijk weefsel een onontbeerlijk onderdeel van de woonomgeving, een plaats voor sociale contacten. Hier is geen plaats voor auto’s, deze worden in een ondergrondse parkeergarage gestald die een in- en uitrit heeft vanuit de Stratumsedijk en de Geldropseweg.

Door de geringe bouwdiepte van 8,1 meter kan de overspanning in één maal gerealiseerd worden waardoor, samen met een ruime verdiepingshoogte van 3 meter, flexibel in te vullen oppervlakten ontstaan. De gevels aan de binnenpleinen worden voorzien van grote raamopeningen waardoor het licht tot diep in de ruimten kan doordringen. Een aantal kleinere openingen in de blinde gevels zorgen ervoor dat ook in de minder goed georiënteerde ruimten zonlicht aanwezig zal zijn.
Binnen deze ruimten zijn verschillende woninginvullingen denkbaar. De voorgestelde lay-out gaat er vanuit dat de ontsluitingen (trap en lift) evenals de dienende ruimten (berging, badkamer, keuken) tegen de blinde gevels worden gesitueerd. Alle verblijfsgebieden en daarbij horende buitenruimten zijn gericht op de binnenpleinen.