Technische School Mechelen
572

Technische Scholen

Mechelen
Opdrachtgever: 
DBFM Scholen van Morgen NV / AG Real Estate
Projectarchitect: 
Filip Delanghe, Ilse Van Berendoncks
i.s.m: 
BAS, Ingenium
Periode: 
2011-2014 (ontwerp), 2015-heden (aanbesteding)
Functies: 
onderwijs
Programma: 
Theorielokalen voor dag- en avondonderwijs, ICT-lokalen, praktijkklassen, polyvalente zaal, refter, evenementenhal, administratie en ondersteunende diensten.
Aan het Jef Denynplein bouwt de Technische School Mechelen een nieuw gebouw. De realisatie is de eerste fase van een masterplan dat in opmaak is voor de site. Het gehele binnenstedelijke gebouwencomplex van de TSM wordt grondig gereorganiseerd en zal binnen haar fysische contouren de school een nieuw perspectief bieden voor de toekomst.
 
Gelegen aan het Jef Denynplein en het A.B.-straatje midden in de historische binnenstad bepaalt de nieuwbouw, binnen de vastgelegde stedenbouwkundige grenzen, de nieuwe uitstraling voor de school: het visitekaartje van Technische Scholen Mechelen.
De reeds zeer verdichte structuur van aan elkaar gekoppelde gebouwen binnen het bouwblok aan de Nieuw Beggaardenstraat, het straatje zonder eind en het Jef Denynplein / A.B.-straat legt de stedenbouwkundige footprint vast. Dat maakt van deze opdracht vooral een architecturaal project.
 
Binnen de gegeven contouren wordt het bestaande gebouw afgebroken en vervangen door een nieuwbouw waarvan de bouwheer duidelijk wenst dat het een sobere, moderne, zakelijk-technische, overzichtelijke en open uitstraling krijgt. Het gebouw als een icoon in het straatbeeld. Echter door haar uitstraling toont het een gemeenschappelijkheid met de bestaande, waardevolle, achterliggende gebouwen van het scholencomplex en integreert ze in het bestaande erfgoed.
De bouwheer ziet het nieuwe project als het organisatorisch en pedagogisch hoofdgebouw, als het ‘hart’ van de site. Efficiëntie, flexibiliteit en gebruiksrendement van het gebouw zijn prioritaire uitgangspunten. Soberheid, overzichtelijkheid en éénvoud ondersteunen deze prioriteiten.
 
Inhoudelijk groepeert het gebouw alle theorie en ICT-leslokalen van de site, zowel voor dag als avondonderwijs. Zo komen andere plekken op de site vrij om praktijkklassen in te reorganiseren. Alle administratieve en ondersteunende diensten krijgen ook een plek in dit gebouw. Er is een ruim en open onthaal, een polyvalente zaal met elementair uitgeruste keuken dienstdoende als refter, evenementenhal, overdekte buitenruimte. 
De bestaande, beschermde eikenzaal wordt geïntegreerd en er is een open leercentrum annex bibliotheek te vinden.
 
De verdichte structuur geeft beperkte open speelruimte. Er zijn twee duidelijk gedefinieerde binnengebieden, waarvan er één spoedig als grote sportspeelplaats wordt heringericht, de andere als groen, rustgevend plein.