003

Uitgeverij Walter Beckers

Kalmthout
Opdrachtgever: 
Uitgeverij Walter Beckers
Projectarchitect: 
bOb Van Reeth
Periode: 
1966-1968 (ontwerp), 1969-1970 (uitvoering)
Functies: 
werken
Programma: 
Het programma bied plaats aan een potentieel van 50 werknemers, een computerkamer en 3.000 m² opslagruimte.

Oorspronkelijk opgenomen in het programma is werkruimte voor 6 personen + opslag. Het programma en de studies werden parallel ontwikkeld en voorzien in een potentieel van 50 werknemers, een computerkamer en 3.000 m² opslagruimte die eventueel vergroot kan worden tot 8.000 m².

De 3  hoofdactiviteiten zijn bedrijfsvoering, dactylografie + computerruimte, verpakking en opslag. Daarnaast werd er nog een conciërgewoning voorzien.

Ontwerp
De hoofdas van het gebouw is naar het noorden gericht (minste opwarming). De lay-out van het activiteitencentra is administratief hiërarchisch, maar sluit aan op de filosofie van de bouwheer: er is geen materiële differentiatie:  afwerking, meubels, apparatuur zijn uniform. De relatie tussen de verschillende activiteitencentra wordt gemaakt door middel van tussenzones: verkeersruimtes (binnen, buiten) diensten, enz.
Behalve partijen die, als gevolg van hun activiteit of installatie er een eigen karakter op na houden, blijven alle doorgangen open.
De formele aspecten van het geheel zijn bepaald op basis van de relaties tussen de mensen die werken, tussen de verschillende delen van het gebouw, tussen de buitenkant en de binnenkant.
De zelfstandige onderdelen worden onderscheiden van elkaar door niveauverschillen, bijvoorbeeld duplexen: tussenactiviteiten - tussentijd – tussenruimte- zijn mogelijk.
Het geheel is opgetrokken in een betonskelet, waartegen de huid is vastgelijmd. De huid is ofwel gesloten: bakstenen, dan wel open: ramen. Alle materialen worden gelaten zoals ze zijn.