WSP Arenberg
590

Wetenschapspark Arenberg

Leuven
Opdrachtgever: 
KU Leuven
Projectarchitect: 
Geert Driesen
i.s.m: 
POLO architects
Periode: 
2011-2016 (ontwerp), 2017-heden (uitvoering)
Functies: 
wonen, werken, commercieel
Programma: 
Onderzoekscentrum voor ICT van 40.000m² en één halfverdiepte parkeerlaag.

Het stedenbouwkundig plan voor het wetenschapspark voorziet vier clusters verbonden met een tussenliggend parklandschap. Elke cluster vormt een stedenbouwkundig ensemble van gebouwen gegroepeerd rond een erf (dek).

Het cluster A wordt geconcipieerd als een stedenbouwkundig ensemble met een sterke eigen architectonische uitstraling en een organisatie die gekenmerkt wordt door een heldere logica. De drie gebouwen worden verbonden door een centrale logistieke as met gemeenschappelijke faciliteiten, liften en trappen, waar bezoeker en gebruiker zich kan oriënteren.

De gebouwen zetten in op compactheid, als één van de basisregels voor een duurzaam kantoorconcept. De gebouwen worden opgebouwd volgens een uniform en flexibel ontwerpraster, waarin patio’s voorzien zijn. Per gebouw kan het type patio verschillen, zodat er binnen het cluster zowel uniformiteit, als variatie in de beleving- en gebruikswaarde van de gebouwen ontstaat.

De centrale ruggengraat zorgt niet alleen voor een helder gebruik door gebruikers en bezoekers van het gebouw. De logistieke verbinding faciliteert tevens een efficiënte verdeling van de technieken om zo de flexibiliteit van de kantoren te garanderen. De kwaliteit van de kantoorgebouwen ligt in de eenvoud en flexibiliteit van de grote vloeroppervlakten in combinatie met de specifieke verblijfskwaliteit en sfeer van de gemeenschappelijke binnenruimte.

De glazen gevel biedt een panoramisch zicht op de groene beekvallei en maakt het mogelijk om een passief kantoorgebouw te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. Glas biedt daarnaast vele mogelijkheden op het vlak architectonische uitstraling zoals, kleur, textuur en oppervlaktebehandeling, opaciteit, helderheid, isolatie en zonnewering.