433

Weverstraat

Arnhem
Opdrachtgever: 
Synchroon
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
i.s.m: 
Saarberg, Van der Scheer & Partners, Haarlem
Periode: 
2005-2008 (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
Stedenbouwkundig ontwerp rond 2 rijksmonumenten, met 53 nieuwbouwappartementen, commerciële plint en parkeergarage.

Stedenbouwkundig ontwerp voor een binnenstadslocatie met 2 rijksmonumenten en 53 nieuwbouwappartementen boven een commerciële plint met ondergrondse parkeergarage.
Project Weverstraat is gelegen in de historische kern van Arnhem tussen Weverstraat, Kleine Oord en Kortestraat.

Uitgangspunt van de studie is integratie van de beoogde ontwikkelingen in de bestaande historische binnenstad. Beoogd wordt het realiseren van bebouwing en openbare ruimten die aansluiten bij het karakter, maat en schaal en de ruimtelijke kwaliteit van de Arnhemse binnenstad, waarbij deze bebouwing zich voegt naar de aanwezige bouwkundige elementen en zich niet nadrukkelijk als zelfstandig manifesteert. In het plan wordt dit bereikt door rekening te houden met de middeleeuwse bouwblokkenstructuur en een herstel van de oude stegenstructuur.
Door bebouwing in de historische rooilijnen in de Kleine Oord en de Kortestraat terug te brengen is er een afronding tot stand gekomen van het bouwblok Kortestraat, Rijnstraat, Weverstraat en Kleine Oord. Hier maakt bebouwing de overgang tussen historische stadskern en de toekomstige bebouwing van het plan Rijnboog aan de overzijde van het Kleine Oord.

In het binnengebied is gekozen voor een losse bebouwingsstructuur met hoogteaccent die in korrelgrootte eveneens aansluit bij de korrel van de binnenstad. Door de positionering van deze bebouwing ontstaan alzijdige blokken die openbare ruimtes vormen waarin het (winkelend) publiek zijn weg kan vinden. Middels een passage in het bestaande monument aan de Weverstraat en herstel van de Gortemakerssteeg aan de andere zijde van het gebied wordt het zogenaamde informele stegencircuit in de Arnhemse binnenstad, dat nu eindigt met het Hemelrijk, doorgezet tot aan de Kortestraat.