219

Woning D'Hoore

Brasschaat
Opdrachtgever: 
Familie D'Hoore
Projectarchitect: 
Filip Delanghe
Periode: 
1995 (ontwerp), 1997-1998 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
Vrijstaande woning van 500 m² met vijf slaapkamers, hobbyruimte en een grote tuin.

De woning bestaat uit 3 hoofdbestanddelen: de muur, het huis en het dienstgebouw. 

De muur bakent de plek af waarbinnen het huis zal worden gebouwd en is de drager van het huis, het leidend motief. De muur beschermt en versterkt het huis en is daarom massief met beperkte openingen. Het materiaal van de muur is baksteen. Er is gekozen voor een zware Engelse baksteen met het gedifferentieerde aspect van een recuperatiesteen. 

Binnen de wal wordt het huis gebouwd. De verschillende delen van het huis worden geordend rondom een centrale binnenplaats, een erf. Het huis bestaat principieel uit twee hellende daken en telt één laag aan de Alfredlei en twee lagen aan de Louislei. In tegenstelling tot de muur is het huis hard, fijn, gracieus, elegant en transparant. Glas, graniet, zink en hout zijn de toegepaste materialen. Door delen van het huis aan weerszijde van het erf te plaatsen en dus frontaal en diagonaal ten opzichte van elkaar, ontstaat ‘samenwonen’ en communicatie. Het erf is daarbij de spil: men doorkruist het (fysiek en visueel); men beweegt er omheen. Het huis wordt op zichzelf gekeerd en krijgt iets van de ingetogen en serene sfeer van een middeleeuwse kloostergang. 

Een aantal functies wordt doelbewust buiten de muur gehouden, zoals de garage en de berging. Deze functies worden ondergebracht in een dienstgebouw. Het dienstgebouw van deze woning is een elementair, hellend dak dat tegen de muur wordt gebouwd. Elke andere vorm zou ‘ontworpen’ zijn en niet meer elementair en daarom overtollig en zwak. Elke andere vorm zou met ‘uitzicht en façade’ te maken hebben en niet meer met het wezen van het dienstgebouw. Er is gekozen om dit dienstgebouw integraal in te pakken in donker gepatineerde anthra-zink. Zink vanwege de hoge kwaliteit en de duurzaamheid van het materiaal. Zink vooral vanwege de terughoudendheid en de discretie van het materiaal en het vermogen om op te gaan in de omgeving.