590

WSP-Arenberg

Leuven
Opdrachtgever: 
Van Roey Vastgoed
Projectarchitect: 
Geert Driesen en Tim van der Wegen
i.s.m: 
Macobo-STABO
Periode: 
2016-2019
Functies: 
kantoren en laboruimtes
Programma: 
Een flexibel kantoor-/industriegebouw voor de MAAK-industrie.

Inplanting

Het gebouw is gelegen in het Arenberg Research Park. Het wetenschapspark is gelegen aan de koning Boudewijnlaan, op een steenworp afstand van IMEC. Het wetenschapspark bestaat uit cluster zie worden georganiseerd langs de Gaston. Het gebouw betreft het eerste gebouw van cluster C en krijgt een prominente plek binnen het Arenberg Research Park.

Programma

Het gebouw betreft de huisvesting van bedrijven in de ‘maakindustrie’. Dit zijn bedrijven die actief zijn in hoogtechnologische of innovatieve sectoren. Naast bureauonderzoek en studies verrichten deze bedrijven R&D-activiteiten om prototypes, kleine productieseries, compounds te ontwikkelen.  Kantoorruimte en laboruimte zijn inwisselbaar binnen dit ‘intelligent casco’ dat tevens in bezit van het BREEAM-certificaat ‘Very Good’ in de categorie ‘Core and Shell’.

Flexibiliteit

Een duurzaam concept voor de architectuur kan niet zonder kwaliteitsbegrippen als: bestendigheid, standvastigheid, onbuigzaamheid, veelzijdigheid en tegelijkertijd - schijnbaar contradictorisch - flexibiliteit en veranderbaarheid. Wij moeten gebouwen ontwerpen die zeer lang meegaan; ‘intelligente casco’s’. Duurzaamheid is van lange duur. De tijd van de stad is van zeer lange tijd. Stedenbouw en architectuur bestaan uit meerdere lagen: er is de locatie, de plek, de footprint; er is het casco, de draagstructuur en de gevels.De huisvesting voor de sector van ‘Start-ups’  dient vooral flexibel en betaalbaar te zijn. Om de bouwkost en de gewenste flexibiliteit te verzoenen is gekozen voor een rationele draagstructuur van grote kolomloze overspanningen en een repetitieve gevel. Deze keuze maakt tevens een korte bouwtijd door prefabricatie mogelijk.

Voor de specifieke opgave van het gebouw op het wetenschapspark zijn de volgende maatregelen genomen om de aanpasbaarheid van het gebouw te vergroten:

-       Het gebouw is een flexibele structuur van kolomloze overspanningen van gevel tot gevel. Het interieur is invulling en ken een grote mate van aanpasbaar, zowel in de kantoorverdiepingen als de laboverdiepingen.

-       De buitengevels van de dubbelhoge laboruimtes zijn voorzien van sparingen voor gevelopeningen op zowel niveau 00 en niveau 01. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst de dubbelhoge laboruimtes op te delen in twee lage(ere) laboruimtes en/of kantoorruimtes met voldoende daglicht.

-       Het gevelmetselwerk van de binnengevels aan de daktuinen op niveau +2/+3/+4 worden gedragen door een stalen geveldrager, waardoor het mogelijk is om de onderliggende dakplaat te slopen. Zo kunnen de onderliggende laboruimtes worden getransformeerd tot een patio. Deze transformatie maakt het mogelijk dat niveau 00 en +01 over voldoende daglicht beschikken om als kantoorvloeren gebruikt te worden.

-       De technische voorzieningen voor het installeren van een sprinklerinstallatie zijn reeds voorzien onder de funderingsplaat. Hierdoor is het mogelijk om de laboruimtes te wijzigen van een brandklasse B naar een brandklasse C en de functionele flexibiliteit van het gebouw vergroot.

Organisatie

Het gebouw wordt gekenmerkt door een massieve plint met hoofdzakelijk laboratoria. Het gebouw voegt zich naar de rooilijnen van de bouwzone en definieert zo de hoek van het bouwveld. De alzijdige oriëntatie vereist een gelijkwaardige behandeling van elke gevel zodat geen voor- en achterkanten ontstaan. Op de hogere verdiepingen maakt het gebouw een verspringing in het hart van het gebouw. Op deze wijze draagt het gebouw bij aan goede bezonning van de Gaston Geenslaan en verhoogt het de kwaliteit en functionaliteit van de kantoorverdiepingen. Aan de westzijde verlaat het gebouw de rooilijn en wordt binnen het bouwveld een omsloten buitenruimte voorzien. Deze buitenruimte dient voor opstelling van technische installaties, gassen, opslag voor materieel/materiaal en plaatsing van putten. Het gebouw wordt ontsloten aan de zuidelijke zijde via een ‘werkerf’ voor de logistieke handelingen van het gebouw. De bezoeker het gebouw betreedt vanaf de Gaston Geenslaan, waarbij een genereuze luifel de entree van het gebouw markeert.

Materialisatie

Het gebouw is gematerialiseerd in een gele baksteen om het gebouw te onderscheiden van de overige ‘donkere’ gebouwen van het Arenberg Research Park. De keuze voor een lichte baksteen verbetert tevens de verblijfskwaliteit en daglichttoetreding van de tussenruimte en de naastgelegen kantoren. De gevels kennen een generieke opbouw en binnen deze rigide structuur worden, naast glasvlakken, ook groen aluminium elementen geplaatst. Deze invulstukken vergroten de perceptie van de gevelopeningen en verrijken het gevelbeeld door de reflectie en kleurintensiteit. De aluminium invulstukken kunnen tevens dienen als invulling voor zonnewering en/of ventilatieroosters. Dit detail geeft het gebouw niet alleen een uitgesproken karakter voor een beperkt budget, ook biedt het vrijheden naar de indeling of het programma van het interieur, de oriëntatie van de gevels en toekomstige aanpassing aan het gebouw.