© Monika Krzesiak
365

Zonnekwartier

Helmond
Opdrachtgever: 
Combinatie Helmond (Hurks bouw & vastgoed, Adriaans aannemersbedrijf)
Projectarchitect: 
Christine de Ruijter
i.s.m: 
Odeon bv, Eindhoven
Periode: 
2002-2006 (ontwerp), 2004-2008 (uitvoering)
Functies: 
wonen
Programma: 
Masterplan en architectonisch ontwerp voor 305 woningen (70 appartementen, 235 grondgebonden woningen), met parkeervoorzieningen en commerciële ruimtes.

Het Zonnekwartier is een nieuwe naam voor de herstructurering van de oude wijk Sassenbuurt in de Oostelijke binnenstad van Helmond. Om deze nieuwe wijk te realiseren is er enerzijds gekozen voor sloop/nieuwbouw van alle woningen in het gebied tussen de Litoyense weg, de Willem Prinzenstraat en de Willem Beringstraat. Anderzijds borduurt deze wijk voort op de kwaliteiten van de gesloopte wijk. 
De jaren ’20 woningen beantwoordden niet meer aan de woonwensen van vandaag. De heldere opzet van de straten en het centrale Sassenplein was in de jaren ’70 op een aantal plekken zeer onhandig aangetast. Het nieuwe plan herstelt de heldere structuur van de straten en de duidelijke scheiding tussen het openbaar gebied en de privétuinen binnenin de bouwblokken. 

Het Sassenplein, samen met zijn bomen, blijft in zijn oorspronkelijke trapeziumvorm behouden. Tevens worden er twee nieuwe pleinen aan de wijk Zonnekwartier toegevoegd. De bestaande bomen worden zo maximaal behouden op hun oude plek of verplant naar één van de nieuwe pleinen.
De vernieuwing van de Sassenbuurt tot Zonnekwartier past in het beleid van de gemeente Helmond voor de gehele binnenstad. De ambities van de Ontwikkelingscombinatie Helmond Binnenstad Adriaans Aannemersbedrijf / Hurks bouw en vastgoed en de gemeente zijn vertaald in een masterplan, de basis voor de verdere uitwerking. Begrippen als herkenbaarheid, duurzaamheid en tijdloosheid bieden houvast voor de uitwerking van het project.

Met als credo ‘een stedelijke tuinwijk voor de 21ste eeuw’, worden de gebouwen en openbare ruimte integraal ontworpen. Tuinmuren vormen een duidelijke overgang tussen openbare en private plekken. De openbare ruimte is ‘auto-arm’. De parkeerdruk in de straten wordt aanmerkelijk verlaagd door gebouwde parkeeroplossingen gecombineerd met parkeerhoven. Het resultaat is dat in het openbaar gebied het parkeren zich beperkt tot enkelzijdig parkeren en dit slechts in de straten en nooit ter plaatse van de pleinen.  De garages en parkeerhoven zijn steeds afgesloten van de straat middels overbouwingen en/of garagepoorten. 
De schaal van de bebouwing is veelal 2 lagen met kap of maximaal 3 lagen. Langs de Heistraat is de bebouwing hoger en voorzien van een hogere plintlaag of winkellaag. Op de kruising van de Willem Prinzenlaan met het Oostende komt in de laatste fase een woontoren. 

 

Het project won in 2007 de architectuurprijs Gemeente Helmond.